image

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere gidenlerin yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla "Mevsimlik Tarım İşçileri" hakkında genelge yayımlandı.

Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Valilikler tarafından mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde eğitim ve sosyal faaliyetler ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanlar olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrike, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon altyapı ve üstyapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulması sağlanacak.

Geçici yerleşim alanlarına su ve elektrik hizmeti verilmesine ilişkin abonelik ve kullanım bedelleri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile il özel idareleri bütçelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca aktarılan ödeneklerden karşılanacak.

Geçici yerleşim alanlarının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri belediye sınırları içinde veya mücavir alanlarda ilgili belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel idarelerince yerine getirilecek.

İl halk sağlığı müdürlüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, bebek ve çocukların izlemleri yaptırılacak; üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülecek, bu hizmetlerin ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık ekipleri oluşturulacak.

Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamı sağlanacak ve hizmet ihtiyacına göre personellerin çalışma saatleri düzenlenecek.

Aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerince sosyal hizmetler kapsamında ailelerin bilgilendirilmesi sağlanacak ve aileler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden yararlanacaklar.

İl müftülüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.

İşçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılacak. Bunun için gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca, münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmamaları sağlanacak.

Polis tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bilgileri alınıp, e-METİP'e aktarılacak.  Bununla ilgili her türlü düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak.

İl düzeyinde alınacak tedbirler valiliklerce ilan edilecek ve bütün bu tedbirlere yönelik çalışmalar valilerin gözetim ve denetiminde icra edilecek. Ayrıca valiliklerce tedbirlere aykırı davrananlar hakkında idari ve cezai yaptırım uygulanması için gerekli işlemlerin yaptırılması sağlanacak.

 

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına veya il özel idarelerine ödenek aktarılmasında valiliklerce her yıl en geç şubat ayına kadar hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecek Mevsimlik Tarım İşçileri Eylem Planı (Eylem Planı) esas alınacak. Valiliklerce hazırlanacak Eylem Planı'nda öncelikle geçici yerleşim alanları oluşturulmasına yer verilecek. (İLKHA)

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *