103

Yeryüzünde insanlar tarafından inşa edilen birçok okul vardır. Bu okulların tamamı toplumun ihtiyacına ve devletin hedeflerine göre açılmıştır. Toplumların ihtiyaçlarının başında gelen en önemli müessese şüphesiz eğitim ihtiyacıdır. Tabi eğitim kelimesinin içerisine insanoğluna eğitim yoluyla verilecek her türlü ihtiyaç dâhildir. Yani insan her neye ihtiyaç duyuyorsa aslında o ihtiyaç duyduğu şeyin bir eğitimi vardır. Her ne kadar her ihtiyacını okulda eğitime tabi tutularak almasa da hayatı boyunca annesinden, babasından veya çevresinde bulunan yakınlarından öğrenmiştir. Demek ki insanoğlunun beraber yaşadığı ailesi ve yakın akrabası kendi ihtiyaçlarını eğitim yoluyla öğrendiği bir okuldur.
Evet, aslında hayat, Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda hayatımızı idame etmemiz gereken ilahi bir okuldur. Yani her ne okul olursa olsun Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir şekilde faaliyet yürütmelidir. Bugün eğitimde gereken ve istenilen bir seviyede değilsek, bu tabi olduğumuz eğitimin Allah’ın emir ve yasaklarına uygunluğunun eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yine bugün toplumun temel taşı olan aile kurumu istenilen bir durumda değilse, bu da ailelerimizin tercih ettiği eğitim ve hayat tarzının Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olmadığındandır.
Evet, malum olduğu üzere Gürpınar Belediyesi ‘evlilik okulu’ isminde bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın amacı artan boşanmaları ve geçimsizlikleri azaltmaktır. Doğrusu böyle bir çalışmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü boşanma ve geçimsizlik meselesi oldukça artmış durumda. Bir an önce bu tehlikeye karşı ciddi önlemler alınmalıdır. Toplumun temel taşı olarak tarif ailenin bu önemli ve bir o kadar da hassa konumunu muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde temel taşımız bozulursa veya olması gereken yerden çıkarsa ciddi badireler bizi bekliyor olacaktır.
Gürpınar Belediyesinin yaptığı bu çalışma yerinde ama yetersiz bir çalışmadır. Bunu daha donanımlı ve aktif hale getirmek gerekir. Bu çalışmaya sadece merkezde bulunan halk iştirak edebilir ki bu da yetersizdir. Bu çalışmayı bütün köylere taşımak gerekir. Köylerde de köy imamları aktif bir şekilde değerlendirilip çalışma bütün Türkiye’ye örnek hale getirilmelidir. Çünkü imamlarımız İslam’ı bilen ve evliliğin İslami yönünü halkımıza izah etmede tecrübe sahibi olan kimselerdir. Zaten toplumumuzda boşanmaların ve geçimsizliklerin artmasının sebebi aile hayatımızın mensup olduğumuz din olan İslam’dan uzak kalmamızdan kaynaklanıyor.
Evlilik müessesi bir ülkenin en hassas damarı ve aynı zamanda en etkili gücüdür. Bir ülkenin ailelerinde boşanma ve şiddetli geçimsizlik varsa o ülke mevcut maddi gücüne güvenmemelidir. Çünkü maddi güç aileyi korusaydı bugün bu halde olmazdık. Ama bir ülkenin aileleri, İslam’ı hayatlarının merkezine koyarlarsa hiçbir maddi güç bunu yıkamayacaktır.
Evlilik okulu şart bir okul, evli olan her çifte ise İslam’ı yaşamak asıl okul…

 

 

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *