Eğer yerde ve gökte Allah'tan
başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
(Enbiyâ, 21/22)

BİR HADİS

Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın,
bir koyun parçası bile olsa, komşusunun ikramını
hor görmesin.
(Buhârî)

BİR SÖZ

Harama düşmek korkusundan yetmiş
çeşit helali terk ederdim.
( Hz. Ebubekir (r.a.) )