KOSGEB, destek programlarına dair usul ve esasları içeren yönetmeliği yeniden düzenledi ve Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu düzenleme, KOSGEB'in politika, amaç ve hedeflerini temel alarak destek programlarını şekillendirmesini amaçlıyor.

Yeni yönetmelik, KOSGEB destek programlarının kalkınma planları, orta vadeli programlar, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, diğer üst politika belgeleri ve KOSGEB Genel Kurulu'nun belirlediği politika, amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanacağını belirtiyor.

Ayrıca, işletmelere ve girişimcilere sağlanan desteklerde, faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlarla işbirliği esaslarına vurgu yapıyor.

Yönetmelik, aynı destek türünden faydalanılabilmesine olanak tanırken, gider gerçekleşmesini belgeleyen belgelerin yalnızca bir destek için kullanılmasını şart koşuyor. Ayrıca, destek programlarından yararlananlar, denetim ve inceleme görevlilerine gerekli bilgileri sağlamakla yükümlü tutuldu.

Destek programlarının uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde destek sürecinin durdurulacağı, uygunsuzluk sona erdiğinde ise destek başvurularına devam edileceği vurgulanıyor. Ayrıca, mücbir sebep durumlarında destek sürecinin durdurulması veya devamına dair kararın KOSGEB Başkanı tarafından verileceği ifade ediliyor.

Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Bu kapsamda, 15 Haziran 2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan eski KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. 

Kaynak: İLKHA