Uluslararası Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde işgalci rejime açtığı davaya Libya'nın da katılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Libya'nın müdahillik talebinin üçüncü devletlere "uyuşmazlık konusu sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma amacıyla müdahil olma hakkı veren" Divan Statüsü'nün 63. Maddesi'ne dayandığı belirtildi.

Libya'nın başvurusunun gerekçesi olarak "İsrail'in eylem ve ihmallerinin, Gazze'deki Filistinlileri ulusal, ırksal ve etnik grubun bir parçası olarak yok etmek için gerekli özel kastla işlendiklerinden soykırım niteliği taşıması" gösterildi.

BM: Kimse güvende değil! BM: Kimse güvende değil!

Açıklamada, Libya'nın, "İsrail'in devlet organları, temsilcileri, kontrolü veya etkisi altında hareket eden diğer kişi ve kuruluşlar aracılığıyla Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine inandığı" belirtildi.

Kaynak: Doğruhaber