“Allah’ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu, derler. Onlar da hak olanı buyurdu, derler. O yücedir, büyüktür.” (Sebe - 23)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Eğer günahlarının bağışlanmasını ve dileğinin gerçekleştirilmesini istersen şu kelimelerle Allah’a dua et: “Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Halîm ve Kerimdir. Allah’tan başka ilah yoktur. O yücedir, büyüktür.” (Ahmed 1/158. Nesai/Amelu‟l-Yevm ve‟l-Leyle 637)

“İnsanlara, açığa vurdukları hâlleriyle muamele edin. Kalplerinde kalanların muhatabı Allah’tır.” (Hz. Ömer (r.a.))