ESAS NO : 2021/432 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
İliİlçesiMahallesi Yüzölçümü Cinsi Dayanağı Van Tuşba Akçaören 45.232,08 m² Mera 04/07/2022 tarihli Fen Bilirkişi raporu
KuzeyiGüneyi BatısıDoğusu
Boşluk Boşluk ve kısmen 37 Parsel 42 sayılı parsel 38-39-40parsel sayılı taşınmazlar

Davacı Adı Soyadı:

Davalı Adı Soyadı

Dava:

AYDIN AKKIR

MALİYE HAZİNESİ
VAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)

Yukarıda sınırları yazılı taşınmaz davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde Van 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/432 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.25/01/2023

#ilangovtr Basın No ILN01967662