4 ADET MİNİBÜS BAŞKALE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATILIKTIR

BAŞKALE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK ARACIN

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

MODEL YILI

PLAKA NO

TİPİ

ŞASE NO

YAKIT CİNSİ

BULUNDUĞU YER

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARACIN DURUMU

1

Minibüs

Ford

2003

27 D 0129

TRANSİT 3350L

NM0LXXTTFL3K69685

DİZEL

ERTUŞ OTOPARK

150.000.00

45.000.00

7.09.2023

09:00

Tamir ile kullanılabilir

2

Minibüs

Ford

2003

65 EC  053 

traNSİT 3350L

NM0LXXTTFL3E85179

DİZEL

ERTUŞ OTOPARK

150.000.00

45.000.00

7.09.2023

09:15

Tamir ile kullanılabilir

3

Minibüs

Ford

2003

65 AAL 538

arazı taşıtı

WF0LXXTTFL2M21176

DİZEL

ERTUŞ OTOPARK

 170.000,00

51.000.00

7.09.2023

09:30

Tamir ile kullanılabilir

4

Minibüs

Ford

2004

65 EF 183

transit

NM0GXXTTFG3J139344

DİZEL

ERTUŞ OTOPARK

160.000.00

48.000.00

7.09.2023

09:45

Tamir ile kullanılabilir

1- Yukarıda 1'den 4. sıraya kadar olan taşınırların satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Başkale Kaymakamlığı Toplantı  Salonunda( Başkale Hükümet konağı hafiziye  mah. cumhuriyet cad. Başkale/ Van ) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d)Tebligat için Türkiye' de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Başkale Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.  

4- Yukarıdan belirtilen araçların satış bedeli üzerinden %20 KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.

5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.

6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  https://van.csb.gov.tr/  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 30 78                   İLAN OLUNUR

#ilangovtr                                                     BASIN-ILN01880002
#ilangovtr Basın No ILN01880002