Mismed Derneği Başkanı Ferdi Dinç ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan aracılığıyla düzenlenen Panel sonucunda dikkat çeken detay "evlat nöbetinin" terörle mücadelede sona gelinmesinde büyük rol oynadığı...

İşte yayımlanan bildirge:

5 Ağustos 2023 tarihinde Diyarbakır Annelerinin terörle mücadelesinin 5. Yılı vesilesiyle  MİSMED Sosyal Medya Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nin sivil inisiyatif alarak gerçekleştirdiği  "Evlat Nöbeti Çadır Paneli" başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve kamuoyunda geniş ses getirmiştir. 

Evlat Nöbetinin ele alındığı ulusal çaptaki panelimizde, toplam dört oturum düzenlenmiştir. Her oturumda; dört, beş ve altı isim söz almıştır. Gazeteci, Yazar, Akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan toplam 19 katılımcı sunum yapmış ve her oturumda önemli konu başlıkları tespit edilmiştir. Panelin sonuç bildirgesi, evlat nöbetinin 5. yıldönümü olan 3 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuna 20 madde halinde Türkçe ve Kürtçe olarak şu şekilde açıklanmıştır: 

1-Son 20 yılda siyasi ve ekonomik olarak güçlenen Türkiye'de ikinci yüzyıla girerken terörün bitme noktasına geldiği tespit edilmiştir. 

2-Terör ve siyasi uzantılarının tükenmesinde ve insan kaynağının kesilmesinde “evlat nöbetinin” önemli payı olduğu bildirilmiştir. Terör propagandalarını boşa çıkaran yegâne güç hiç şüphesiz annelerin çığlığı ve bölgede oluşturduğu bilinçtir. 

3-Evlat nöbetinin, dünyanın hiçbir ülkesinde emsali olmayan ‘sosyolojik bir kadın hareketi’ olduğu ve yıllardır terör örgütleri tarafından sürdürülen korku telkinlerinin; babaların da dahil olduğu, evlat nöbeti tutan aileler sayesinde yok olduğu panelde açıkça vurgulanmıştır. 

4- Annelikten daha güçlü insani duygu ve bağ yoktur. Öyle ki; kadına yapılan en büyük şiddet evladından koparılmasıdır. Diyarbakır anneleri ferasetleri, cesaretleri ve dimdik duruşları ile sağır ve kör olmayan duyarlı ve vicdanlı tüm kalplere örnek olmuşlardır. 

5-Sivil bir eylem olarak başlayan ve devam eden “evlat nöbetinin” başarısının arkasında, desteğini açıkça ifade eden başta; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesinin önemi özellikle belirtilmiştir. 

6- Panelde “evlat nöbeti” medya sosyolojisi açısından her yönü ile değerlendirilmiş, evlat nöbeti tutan ailelerin daha fazla medyada yer almasının gereği vurgulanmış; üst düzey medya mensubu Panelistler sunumlarında, ‘ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ bildirmişlerdir.  

7- TRT Kürdi başta olmak üzere, diğer kitlesel iletişim araçlarında ailelerini gören ve teslim olmaya karar veren örgüt militanları olduğu tespit edilmiştir. Evlat nöbeti tutan ailelerin acısına ortak olmanın ve onların sesini medyada duyurmanın önemi bir kez daha ortaya konulmuş, annelerin çığlığı Panel vesilesi ile milyonlarca insanımıza tekrar ulaşmış ve akabinde 3 aile daha evladına kavuşmuştur. 

8- Panelde terörün Uluslararası destekçiler sayesinde varlığını sürdürdüğü özellikle belirtilmiştir. Binaenaleyh evlat nöbetinin özellikle Uluslararası arenada doğru ve güçlü anlatılmasının önemi vurgulanmıştır. 

9- Gezi olayları ve benzeri toplumsal hareketlerde günlerce Türkiye'den canlı yayın yapan ‘batı medyasının’ teröre karşı mücadele eden ve sayıları yüzleri bulan ailelerin 5 yıldır süren protest duruşunu görmezden gelmesi, batı medyasının savundukları sözde insan haklarında samimi olmadıklarını göstermiştir. 

10- Evlat nöbeti çadır panelinin ortaya koyduğu önemli bir diğer  tespitte; Diyarbakır annelerine, şehit anneleri başta olmak üzere; Edirne'den Kars'a bütün toplumsal yapıların destek vermesi terör örgütünü çaresiz bırakmıştır. 

11- Panel, terörden beslenen siyasi yapıların ve bileşenlerinin terör  sona erdiği takdirde hayatta kalamayacaklarını açık bir şekilde ispatlamıştır. 

12- Panelin özellikle; evlat nöbetinin başladığı Diyarbakır HDP il binasının önünde, eylemin yapıldığı çadır içinde, sivil toplum örgütlerinin öncülüğü ve katılımı ile gerçekleşmesi; STK’ların ortaya koyduğu sivil desteğin önemini ve ailelerin siyaset üstü bir mücadele içinde olduğunu bir kez daha ortaya konmuştur. 

13 - Geniş halk desteği alan anneler “evlat nöbeti” vesilesiyle terör sempatizanı ve siyasi uzantılarının gerçek yüzünü ifşa etmiştirler. Bu vesileyle, maskesi düşen terörün siyasi uzantısı ve işbirlikçilerini halkımız sandıkta cezalandırmıştır. Ne destekledikleri Cumhurbaşkanı adayı seçilmiş ne de istedikleri oyu alabilmişlerdir. 

14- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Avrupa Birliği  gibi birçok uluslararası topluluğun ve düşünce kuruluşlarının raporlarında ifade edilen "çocuk kaçırma", "terör örgütüne eleman temin etme" gibi eylem veya girişimlerin evrensel suç olduğu sabit iken, mezkur suçların mağduru Diyarbakır anneleri ve diğer evlat nöbeti tutan aileler söz konusu olunca raportörlerin sessiz kalmalarının sebebi panelistler tarafından calibi dikkat bulunmuş; İki yüzlü batı tavrı olarak izah edilmiştir. 

15 – Diyarbakır’da başlayan :evlat eyleminin” şehirlere hatta ülkelere yayılması, dünyada ilk defa bir anne hareketinin; teröre karşı başarısını da beraberinde getirmiştir. 

16 - Evlat nöbetinin siyaset üstü bir mesele olduğu 5 senede açıkça ortaya çıkmıştır. Bu süre zarfında farklı düşünce ve siyasi görüşten insanların ziyaret ettiği ve destek verdiği Diyarbakır annelerini, bazı muhalif siyasi parti liderlerinin ziyarete gelmediğini anneler esefle beyan etmişlerdir. 

17-Terör örgütünün Marksist bir yapıya sahip olması, hiç bir kutsal tanımaması bölge halkının ise; İslami değerlere sıkı sıkıya bağlı olması önemli bir sosyolojik durumdur. Bölgede faaliyet gösteren ve milli birliğimizin en önemli unsuru olan dinimiz İslam’ı tebliğ eden cemaat, vakıf ve derneklerin; takdire şayan çalışmalarına hız vermelerinin, gençlere ulaşmak için daha fazla çaba ve etkinlik ortaya koymalarının  gereği özellikle vurgulanmıştır. 

18-Sözde insan hakları ve kadın hakları savunucusu, hümanist, evrenselci, doğasever, halkın dertleri ile dertlendiğini iddia eden  sanatçılara, 5. yılına giren evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelmeleri, hiç olmazsa; her konuda yorum yaptıkları şahsi sosyal medyalarından, bir paylaşım yaparak destek olmaları tavsiye edilmiştir. 

19-Terör örgütü ve siyasi uzantılarının dağa kaçırdıkları çocukların, Devlet ve vatandaş aleyhine bir şiddet eyleme karışmalarının önüne geçen ve örgüte katılımı engelleyen bir diğer unsur da; terörle iltisakı tespit edilen Belediyelere Beynelmilel hukuka uygun bir şekilde atanan Başkan Vekillerinin hizmetteki başarıları, bölgede sağladıkları güven ortamı ve bölge gençlerini istihdama kazandırmalarıdır. 

20- Kanlı eylemlerin şehirlere taşınmasında önemli rol oynayan terörle irtibatlı belediyelerin başına getirilen Başkan Vekillerinin, bölge gençlerinin eğitimi için; kütüphaneler, spor kompleksleri, organize sanayiler vesilesiyle oluşturdukları iş imkanları, şehrin altyapısı, kırsalda yapılan yollar ve diğer hizmetlerin kentsel açıdan bölgede yükselen seviye ve refahın önemi panelde tespit edilen konulardandır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Panel Düzenleme Kurulu 

PANEL BAŞKANLARI 

HATİCE ATAN

FERDİ DİNÇ

MUHAMMET ÇELİK 

PANEL KOORDİNATÖRÜ

AYŞEGÜL BİÇER 

Van Nöbetçi Eczaneler hangileri! 26 Eylül 2023 Salı Van'da bugün Nöbetçi eczaneler Van Nöbetçi Eczaneler hangileri! 26 Eylül 2023 Salı Van'da bugün Nöbetçi eczaneler

PANEL BASIN KOORDİNATÖRÜ

SABRİ ŞAHSUVAR 

Paneli düzenleyen kurumlar

MİSMED SOSYAL MEDYA DERNEĞİ

GELECEĞE IŞIK SAÇAN  ŞIRNAK KADIN DERNEĞİ 

Panel katılımcıları

Hatice ATAN                     (Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı)

Suna KEPOLU ATAMAN  (Ak Parti Diyarbakır Milletvekili)

Ferdi DİNÇ                        (MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı )

Ekrem KIZILTAŞ               (Gazeteci/Takvim  Gazetesi)

Nuh ALBAYRAK                (Gazeteci/Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni))

Sevda TÜRKÜSEV            (Araştırmacı / Gazeteci)

Sabri ŞAHSUVAR             (Gazeteci / Akit TV/ Gazetesi)

Ramazan TEKDEMİR       (Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı)

Bestami BODRUK             (Anadolu Ajansı Bölge Muhabiri)

Muhammed Dara AKAR    (Ak Parti Bağlar Belediye Başkanı) Yardımcısı)

Burak EMEK                       (Demirören Ajansı Bölge Muhabiri)

Ahmet YUKİŞ                     (TRT Kürdi Bölge Muhabiri)

Sinan YILMAZ                    (A Haber Bölge Muhabiri)

Gökhan YILMAZ                (TV NET  Haber Şefi)

Hikmet HOCAOĞLU          (Araştırmacı / Gazeteci)

Yakup KÖSE                      (Gazeteci / Star yazarı )

Ayşegül AKYÜZ YAHŞİ     (Gazeteci-Yazar / İnternet Haber)

Furkan BÖLÜKBAŞI          (Gazeteci / TR Haber)

Ayşegül BİÇER                  (Diyarbakır Annesi)