AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı; 3 rekatı farz ve 2 rekatı sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı kılınışı nasıldır? Hangi sureler okunur?

1. REKAT KILINIŞI

Akşam namazını kılmak için; "Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

2.REKAT KILINIŞI

Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

3.REKAT KILINIŞI

Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİ KILINIŞI NASIL? HANGİ SURELER OKUNUR?
1. REKAT KILINIŞI

Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. REKAT KILINIŞI

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

AKŞAM NAMAZININ VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan bilgilere göre; Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, İmam Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur." (Tirmizî, Salât, 2[151]) buyurmuştur. Bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496[1037].

Rivâyetlerdeki 'şafak' veya 'ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca İmam Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, "...Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir." (bkz. Müslim, Mesâcid, 174[612]) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur." (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506[1056]) buyurmuştur.

NAMAZDA OKUNAN SURELER VE DUALAR
Fatiha Suresi

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

İhlas Suresi

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Ettehiyyatü Duası

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Sübhaneke Duası

Sübhânekellâhümme

ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

ve lâ ilâhe ğayrük.

Fil Suresi

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

E lem yec'al keydehüm fı tadlıl

Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

Bakan Yumaklı, bir sonraki diyalog toplantısının 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşeceğini açıkladı Bakan Yumaklı, bir sonraki diyalog toplantısının 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşeceğini açıkladı

Termıhim bi hıcaratin min siccıl

Fecealehüm keasfin me'kul

Kevser Suresi

İnna a'taynakelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şanieke hüvel'ebter.

Nasr Suresi

İzâ câe nasrullahi velfeth

Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Kureyş Suresi

Li îlâfi kurayş.

Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.

Felya'budû Rabbe hâzelbeyt.

Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min havf.

Maun Suresi

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

Eraeytellezî yukezzibu bi'd-dîn.

Fezâlike'l-lezî yedu'ul-yetîm.

Ve lâ yehuddu alâ ta'âmi'l-miskîn.

Feveylun lil-musallîn.

Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

Ellezînehum yurâûn.

Ve yemne'ûne'l-mâ'ûn.

Kafirun Suresi

Kul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.

Lâ a'budu mâ ta'budûn.

Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.

Velâ ene âbidun mâ abedtum.

Velâ entum âbidûne mâ a'bud.

Lekum dînukum veliye dîn.

Tebbet Suresi

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

Seyeslâ nâren zâte leheb

Vemraetühû hammâletelhatab

Fî cî dihâ hablün min mesed

Nas Suresi

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Suresi

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Allâhumme Salli Duası

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhumme Barik Duası

Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Rabbenâ âtina Duası

Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Rabbenâğfirlî Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.

Kaynak: Haber Merkezi