De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir; göklerde olanları da yerde
olanları da bilir. Allah her şeye kâdirdir."
(Âl-i İmrân, 3/29)

Bedeninin, senin üzerinde hakkı var!
(Müslim, "Sıyâm", 182)

Sana yol göstermek isteyenden hâlini
gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”
Hz. Ebubekir