Kasım Keklik/Vaolay
 Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden Yapılan duyuruda, çeşitli dallarda görevlendirilmek üzere toplam öğretim üyeleri alınacağı belirtildi. Başvuru şartları belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI /ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ NELERDİR?

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR :

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1- Adayın başvuracağı Fakülteyi, kişisel yazışma adresini ve iletişim bilgilerini içeren Akademik Kadro Başvuru Formu.
2- Özgeçmiş.
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.
4- Lisans Transkripti.
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı.
6- Adayın T.C. Kimlik Kartı Sureti.
7- Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1(bir) adet vesikalık fotoğraf.
9-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER; NELERDİR?

1- Adayın başvuracağı Meslek Yüksekokulunu, kişisel yazışma adresini ve iletişim bilgilerini içeren Akademik Kadro Başvuru Formu.
2- Özgeçmiş.
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.
4- Lisans Transkripti.
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı.
6- Adayın T.C. Kimlik Kartı Sureti.
7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1(bir) adet vesikalık fotoğraf.
8- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.(202330 İlan Numaralı Kadro İçin Talep Edilmektedir.)
9- Sertifika Belgesi (202330 İlan Numaralı Kadro İçin Talep Edilmektedir.)

ÖNEMLİ NOTLAR :

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir.
5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
9- Başvuracak adayların kadro İlan Numarasını Başvuru Formunda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET :

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda,7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz

Yaban Kedisi İlk Kez o ilçede Görüntülendi Yaban Kedisi İlk Kez o ilçede Görüntülendi

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav Giriş Tarihi : 29.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.10.2023

BAŞVURU ŞEKLİ

 Şahsen veya Posta ile Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.beu.edu.tr

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Öğretim üyesi alım ilanına başvurular, 8 Eylül (bugün) başladı. Başvurular 22 Eylüle kadar devam edecek.

KONTENJANLAR NASIL?