Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakültelerin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, Ordu Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Selçuk Üniversitesinde Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulacak.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve ekli haritada çerçeveler gösterilen alan, Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. (İLHA)