Hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklarda bulunan hacılar, Arafat vakfesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı Vakfe Duasına "Amin" diyerek iştirak etti.

Erbaş'ın okuduğu Vakfe duasının tamamı şöyle:

"Ya Rabbel Alemin! Ey Kabe’nin sahibi olan Rabbimiz! Ey bizlere sayısız nimetler ihsan eden Rabbimiz! Davetinle bizleri şereflendirdin, mahşeri andıran bu mukaddes Arafat meydanında yüce huzurunda buluşturdun, yıllarca hasretini çektiğimiz bu anı bizlere nasip eyledin, Sana sonsuz hamd ü senalar olsun Allah’ım. Seni tesbih ediyoruz, Seni tenzih ediyoruz, ikramına ve ihsanına sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah’ım! Haccımızı, vakfemizi, duamızı makbul eyle Allah’ım.

Bütün varlıkların sahibi Sensin, gizli ve aşikar olanları bilen Sensin, ilmi, rahmeti ve kudretiyle her şeyi kuşatan Sensin. Sen, her türlü noksanlıktan münezzehsin. Seni layıkıyla zikredebilmek, Sana hakkıyla şükredebilmek ve yalnız Sana ibadet edebilmek için bizlere yardım eyle Allah’ım.

İlahi Ya Rabbi! Burası af meydanı, Arafat meydanı, bağışlanma meydanı. Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), İlahi Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri şu Arafat meydanında vakfedeyken affeyle. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi! Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi.

Ey kullarına selamet ve esenlik veren, Peygamber göndermekle insanlığa en büyük lütufta bulunan yüce Rabbimiz!

Alemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa örnek kıldığın, Habib-i Kibriya, Hazret. Muhammed Mustafa Efendimize (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını O’na olan muhabbetimizden haberdar eyle Ya Rabbi! Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle Ya Rabbi! O’nun Senden dilediği bütün hayırları biz de Senden diliyoruz, Sana sığındıklarından biz de sana sığınıyoruz. Duamızı kabul buyur ve onun ahlakıyla bizleri tezyin eyle Ya Rabbi.

Resulullah Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ehl-i beytine, güzide ashabına ve ahlakını hayat edinen bütün müminlere, cümle ehl-i İslam’a selam gönderiyoruz, haberdar eyle Ya Rabbi! Bu mübarek şehirde bizlere aziz hatıralar bırakan, Hz. Adem’e, Hz. Havva’ya, Hz. İbrahim’e, Hz. İsmail’e, Hz. Hacer’e, tevhidin, merhametin, hakkın-hakikatin en güzel mücadelesini veren bütün Peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz, ulaştır Allah’ım.

Şehirlerin anası Mekke’ye, münevver şehir Medine’ye, kutsal emanet Kudüs’e selam ediyoruz, ulaştır Allah’ım. Kabirden kıyamet sabahına kalkar gibi akın akın gelerek bu meydanda toplanan kullarına ve bu mübarek beldenin hasreti ile gözyaşı döken milyonlarca mümine selam ediyoruz. Selamlarımızı selametimize vesile kıl ya Rabbi.

Ey bu kutlu davetin sahibi yüce Mevlamız!

Hz. İbrahim’in diliyle yaptığın çağrıyı duyduk, emrine icabet ettik ve bu davetin bahtiyar muhatapları olarak huzuruna geldik. Şimdi bu mahşer yerinde günahlarımızla, hatalarımızla yüzleşiyoruz. Bizleri Fettah ism-i şerifinle, kendilerine hayır kapılarını açtığın kullarından eyle Ya Rabbi! Bu kutlu yola çıkarken, yasakladığın ne varsa ardımızda bıraktık. Senin rızanı umarak nefsimizin arzularını terk ettik. Şimdi kendimizi bu rahmet diyarının esintisine bırakıyoruz. Gaffar ism-i şerifinle bizleri bağışla Allah’ım.

Ya Rab! Dünyaya meylimizi artıran, bizi dünyevi hırslarla oyalayan ne varsa hepsine sırtımızı döndük. Şimdi kendimizi bu cennet ırmağının akışına teslim ediyoruz. Rahman ismine sığınarak sana yalvarıyoruz. Sınırsız merhametini bizlerden esirgeme Allah’ım.

Ey her şeye galip gelen izzet sahibi Rabbimiz!

Senin rızanı kazanabilmek için 'lebbeyk Allahümme Lebbeyk' nidalarıyla yollara düştük, dilimizle ve kalbimizle 'Buyur Allah’ım, emret Allah’ım.' diyerek sana yöneldik. İcabetimizi kabul eyle. İlticamızı karşılıksız, bizi yalnız ve yardımsız bırakma Ya Rabbi.

Kefen misali ihramlarımıza büründük. Ahdimizi, misakımızı yenilemek için mikattan geçtik, hayatımızda yeni bir sayfa açtık, huzuruna bizleri kabul eyle Allah’ım.

Gönlümüzde sevginle, dilimizde zikrinle Beytullah’ı tavaf ettik, Yüceliğine yöneldik, kalbimizi Kabe-i Muazzama’dan ayırma Ya Rabbi! Hacer validemizin keder ve gayretini hissederek Safa ile Merve arasında sa’y yaptık. Bir arayışın başlangıç ve bitiş noktalarında bazen telaşı, bazen de umudu ve coşkuyu taşıyan bir nehir gibi aktık. Sen Kerim’sin, sa’y ü gayretimizi boşa çıkarma.

Maddi ve manevi bakımdan arınmak için, senin yüce ismini anarak zemzem içtik. Kurumuş topraklarda kendilerine su ihsan edilen Hacer annemiz gibi, Hazreti İsmail gibi susuzluğumuzu giderdik. Sen Rezzak’sın, gönüllerimizin susuzluğunu gider Ya Rabbi! Çölleşen ruhlarımıza ab-ı hayat ver, kalplerimizi kurak iklimlerde bırakma Allah’ım.

Şimdi Arafat meydanındayız. Yalın ayak, başı açık, boynu bükük huzuruna geldik, günahlarımız belimizi büktü. Mahşerde hesabı bekler gibi bekliyoruz.

Ya Settar!

Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı mahkeme-i kübrada bizleri mahcup eyleme! Arafat’ta irfana kavuştur, Müzdelife’de şuura ulaştır, Minada tüm nefsani ve şeytani arzulardan arındır, kurbanlarımızla Sana yakınlaştır bizi Allah’ım.

İlahi Ya Rabbi!

Siyonist şirketlerine destek veren şirketlerle ticaretin hükmü nedir? Siyonist şirketlerine destek veren şirketlerle ticaretin hükmü nedir?

Hatalarımız yüzünden ruhumuz yaralı, Senden hicap ediyoruz. Gafletimiz yüzünden yüreğimiz kederli, Senden bağışlanma diliyoruz. Biz kendimize zulmettik Allah’ım. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen halimiz nice olur! Lütfuna, ihsanına, affına, inayetine sığınıyoruz. Ya Latif, ya Muin! Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi.

Peygamber Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem); 'Öyle günahlar var ki, onları ancak Arafat’ta vakfeye durmak affettirebilir.' müjdesi hürmetine senden beratımızı, affımızı talep ediyoruz, bizleri affeyle Allah’ım. Tövbelerimizi makbul eyle Allah’ım. Bizleri bağışlamadan bu Arafat meydanından gönderme Allah’ım. Bizleri, bağışlamadan bu Arafat meydanından ayırma Allah’ım. Zayıflığımızı, acizliğimizi, yalnızlığımızı Sana arz ediyoruz, sonsuz kudretinle bizleri himaye eyle Allah’ım.

İlahi ya Rabbi!

Yüce kitabımızda; 'Ey nefislerinin esiri olmuş kullarım! Ey işlediği günahlarla kendilerine yazık eden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin.' buyuruyorsun. Rahmetine umut bağladık, İsm-i azam hürmetine Senden af diliyoruz. Bizim gözümüz yaşlı, Senin merhametin engin, bizim defterimiz günah dolu, Senin mağfiretin sonsuz, bizim halimiz perişan, Senin affın nihayetsiz. Korktuklarımızdan bizi emin eyle Allah’ım.

Ey ihsan ve ikram sahibi yüce Mevla’mız!

Taşına, toprağına peygamber kokusu sinmiş bu güzel şehirde, “habibim” dediğin Peygamber Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) İslam’ı tebliğ etmek için çektiği çileler düşüyor hatırımıza. O’nun, ‘Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım.’ deyişini hatırladıkça gözlerimiz doluyor, içimiz yanıyor, çektiği eza ve cefalar yüreklerimizi dağlıyor. Şimdi yine zamanın çileli yıllarına düştü yolumuz. Dermansız kaldı dizlerimiz, zayıf düştü yüreklerimiz. Habib-i Zişan Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dualarıyla Sana yalvarıyoruz. Bizi sahipsiz bırakma Allah’ım.

Şimdi bu hidayet yurdunda Sana olan ahdimizi yeniliyoruz. Sevgili Peygamberimize (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) biat eden sahabe efendilerimizi örnek alarak Sana söz veriyoruz. Sadece Sana itaat etmeye, gösterdiğin yoldan ayrılmamaya söz veriyoruz, sözümüzü tutmayı bizlere nasip eyle Allah’ım.

Fahri Kainat Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bizlere bıraktığı iki emanete, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) sünnetine sımsıkı sarılmaya söz veriyoruz, sözümüzü tutmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Ümmet olmanın ruhuna uygun davranmaya, tüm müminleri kardeş, canlarını, mallarını kutsal bilerek onların haklarını gözetmeye söz veriyoruz, bizleri, neslimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı bu sözünde duranlardan eyle Ya Rabbi! İnsanlık onurunu zedeleyen davranışlara yaklaşmamaya, hiçbir canlıyı incitmemeye, kimseye zulmetmemeye ve zulme boyun eğmemeye söz veriyoruz, sözümüze sadık kalmayı bizlere nasip eyle Allah’ım. Haksızlığa karşı durmaya, mazlumu, masumu, mağduru savunmaya, yetimin, öksüzün ve kimsesizin yanında olmaya söz veriyoruz, sözümüzü tutanlardan eyle Ya Rabbi! Kul hakkı yemekten, emanete ihanetten, gıybetten, dedikodudan, yalandan, sahtekarlık ve iftiradan, her türlü haramdan uzak durmaya söz veriyoruz.

Bu rahmet diyarı şahit olsun ahdimize! Yer, gök sözümüze şahit olsun, sözümüzü yerine getirmeyi nasip eyle Allah’ım. Bizi sözünde sebat edenlerden eyle Allah’ım. Tut elimizden, bizi bırakma, bizi nefsimizle baş başa bırakma Ya Rabbi! Ahdimize sadık kalarak rızana uygun bir ömür sürmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım.

Ey büyüklüğünü kudretiyle izhar eden Rabbimiz!

Kovulmuş şeytanın şerrinden, vesveselerinden, kurduğu tuzaklardan, Senin üstün zatına ve ezeli kudretine sığınıyoruz. Fani dünyanın sıkıntılarından, nefislerimizin şerrinden, kötü ahlaktan ve kötü amelden Sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Yokluktan, yoksulluktan, cimrilikten, tembellikten, gafletten, kibirden, riyadan, zilletten, cehaletten Sana sığınıyoruz. Bizleri Müslümana yakışmayan her türlü halden muhafaza eyle Ya Rabbi.

Ey Melik ve Kuddüs olan Rabbimiz!

Evvel Sensin, Ahir Sen. Zahir Sensin, Batın Sen. Rahman Sensin, Rahim Sen. Kusurlarımızı ıslah edecek ve bize takvayı azık edecek de yine Sensin, nasip eyle. İman coşkumuzu artır, ibadet zevkimizi artır, secdeye rağbetimizi artır Allah’ım. Bizleri, kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası Kur’an’ın yolundan ayırma, Kur’an’ı gönlümüzün baharı eyle Allah’ım.

Ey sonsuz kerem ve ikram sahibi yüce Mevla’mız!

Senden, Sana yakînen iman etmiş bir kalp istiyoruz, bize nasip eyle. Hakikatin idrakine ermiş bir akıl istiyoruz, bize lütfeyle. Rahmetinle şerefli kıldığın bir gönül istiyoruz, bize kerem eyle. Cehaletten kurtulup güvende olan bir nefis istiyoruz, bize bahşeyle Allah’ım. Senden, ömrümüzü ihya eden bir nimet, hayatımızı kuşatan af ve afiyet istiyoruz, kabul eyle Ya Rabbi! Senden, uzun ve mesut bir ömür, bol ve bereketli bir rızık istiyoruz. Dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler nasip eyle Ya Rabbi! Bizim Senden başka gidecek kapımız yok! Fazlından ve cömertliğinden bize ikram eyle Allah’ım. Takatimizi aşan yükleri bize yükleme, altından kalkamayacağımız zor imtihanlarla bizi sınama Ya Rabbi.

Sen Halık’sın, Sen Kadirsin, Sen Muktedir’sin, sabahın aydınlığını var eden Sensin, ömrümüzü nurunla aydınlık eyle Allah’ım. Geceyi dinlenme vakti yapan Sensin. Tefekkürle, teheccüdle istifade etmeyi nasip eyle Allah’ım! Zamanı yaratan ve yöneten Sensin. Hayatın değerini bilen ve değerlendiren kullarından eyle Allah’ım.

Ey ailemizi bizim için sekinet yuvası kılan yüce Mevla’mız!

Evlerimizi ibadet, ülfet, kanaat, şükür ve muhabbet mekanı eyle Allah’ım. Bizleri ailesine iyi davranan, güzel ahlak sahibi kullarından eyle. Eşimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı eyle Ya Rabbi! Bizlere hoş geçim, hayırlı akrabalık ve güzel komşuluk ihsan eyle. Evlenecek evlatlarımıza, kardeşlerimize, kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eş nasip eyle Allah’ım. Anne babamıza affınla ve merhametinle muamele eyle. Onlar bizi küçükken nasıl koruyup kolladıysa Sen de onları öylece cehennem ateşinden muhafaza eyle Ya Rabbi.

Ey Vedud olan Rabbimiz!

Bizleri sonsuz sevginle rızıklandır. Sana olan sevgimizi tükenmek bilmeyen bir hazine eyle. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa faydalı eyle, ferasetli, erdemli, takvalı kullar eyle Ya Rabbi! Onları İslam’a ve Kur’an’a hizmetkar eyle. Habib-i edibinin yolundan ayırma. Fitne ve fücurdan, kötü çevrelerden, zararlı alışkanlıklardan, sapkın fikirlerden, ahlaksızlıktan muhafaza eyle Allah’ım. Her türlü kazadan, beladan, afetten, felaketten bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, neslimizi, milletimizi muhafaza eyle Ya Rabbi.

Ey Mülkün Sahibi, Ey Kainatın Hakimi!

Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle. Ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Ya Rabbi! İslam’ın yüce değerlerini, çirkin emelleri için kullananlardan, istismar edenlerden Sana sığınıyoruz. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına ma’kus eyle Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi.

Bildiğimiz ve bilemediğimiz düşmanlara karşı bize feraset, dirayet ve güç ver Allah’ım. Bize güç ver ki onurumuz, harim-i ismetimiz çiğnenmesin! Bize güç ver ki mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin! Bize güç ver ki gök kubbemizde yankılanan ezanlarımız dinmesin! Bize güç ver ki, bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız göklerden inmesin Allah’ım!

Ya Rab!

Dinimiz, milletimiz, vatanımız, mukaddesatımız için mücadele edenleri sen muvaffak eyle. Peygamber ocağı kahraman ordumuzu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle! Mukaddesatımız uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip eyle Allah’ım.

Ya Rab!

İçimizde alevlenen iman aşkına, kalplerimizde çağlayan muhabbet aşkına, yüreklerimizde tutuşan uhuvvet aşkına, İslam ümmetine birlik ve beraberlik lütfeyle. Ülfet ve muhabbetimizi daim eyle Allah’ım. İslam ümmetini şaşkınlık batağına, tefrika uçurumuna düşürme Allah’ım.

Ey Kahhar ismiyle her şeyi kendisine boyun eğdiren Rabbimiz!

Bugün farklı coğrafyalarda hayatı zindana çevrilen Müslümanların, mazlumların feryadı arşa dayandı İnsanlığı, hukuku ve ahlakı hiçe sayarak dünyayı yaşanmaz hale getirenlerin kötülükleri ayyuka çıktı. Nice Müslüman zulme uğradı. Nice İslam toprağı kana bulandı, nice bebekler katledildi, nice anneler gözyaşına boğuldu. Çevresini mübarek kıldığın Mescid-i Aksa şimdi garip. Gazze, yetimlerin öksüzlerin yurduna döndü. Yangın yeri oldu yüreklerimiz. Gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla Senden niyazda bulunuyoruz. İnsanlık için, alem-i İslam için Senden yardım niyaz ediyoruz. Bize katından bir rahmet gönder ve bize bir çıkış yolu göster Allah’ım.

Ey zalimleri alçaltan ve zillete düşüren Rabbimiz!

Kadın, erkek, çoluk-çocuk demeden katliam yapanları Sana şikayet ediyoruz. Haddi aşanları, kendilerine zillet damgası vurulmuş olanları Sana şikayet ediyoruz. Sen, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Bu zalim ve azgınlara karşı masumlara, mahzunlara ve mazlumlara medet eyle Allah’ım.

Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz!

Bize rahmetinle nazar eyle. Ümmet-i Muhammed’e bu şiddetten, bu zulmetten azade bir hayat bahşeyle. Haksız, vicdansız, hukuksuz ve insafsız saldırılara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah’ım. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken çaresizlere yardım eyle Allah’ım. Mazlumlara imdad eyle Allah’ım! Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah’ım. Zalimleri birbirlerine musallat eyle, onları birbirine düşür Allah’ım. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah’ım.

Bütün insanların güven içinde yaşayacağı, korkunun, kaygının, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için, yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için daha çok çalışmayı bize nasip eyle. Bu uğurda kudretinle bizleri muktedir eyle Allah’ım.

Ya Şafi, ya Kafi, ya Muafi!

Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu ve sıkıntıda olan kullarına kolaylıklar nasip eyle. Sana dayanıyor, Sana tevekkül ediyor, Sana teslimiyet gösteriyoruz. Bizleri geçim darlığından, yürek kasvetinden, akıl noksanlığından muhafaza eyle Ya Rabbi.

Ey Rahman ve Rahim olan Rabbimiz!

Hac görevini ifa eden bütün kardeşlerimizi bağışla. Onların bağışlanmasını istediği kişileri de bağışla Allah’ım. Hac ibadeti için özlemle yanıp tutuşan, büyük bir umut içinde heyecanla bekleyen kardeşlerimize de bu büyük ibadeti nasip eyle Allah’ım. Gönlü Beytullah hasretiyle dolup taşan ama buraya gelmeye imkân bulamayan kullarını da rahmetinle, hac sevabıyla ödüllendir Allah’ım. Bizimle yola çıkan fakat Arafat’a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize de rahmet eyle Allah’ım. Bu mukaddes mekanda, bu mübarek zamanda Sana arz etmek için, hatimler okuyan, salat ve selam gönderen, zikir ve tesbihatta bulunan bütün kardeşlerimizin ibadet, dua ve niyetlerini kabul eyle Ya Rabbi.

Şu anda yapmış olduğumuz duamıza buradan, ülkemizden ve dünyanın pek çok yerinden “amin, amin” diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Ya Rabbi.

Ey hayatın ve ölümün sahibi yüce Rabbimiz!

Sayılı nefeslerimiz tükenmeden, razı olacağın amellerle ömrümüzü tamamlamayı nasip eyle. Canımızı Müslüman olarak al! Ve bizleri salih kullarının arasına dahil eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi!

Can emanetini teslim ederken ol kelime-i şahadet ki hep birlikte; 'Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasulüh' diyerek son nefesimizi iman-ı kamil ile vermeyi cümlemize nasip eyle Allah’ım. Bizleri cennetinle, cemalinle şerefyab eyle. Haccımızı mebrur, sa’yimizi meşkur, vakfemizi mübarek eyle. Günahlarımızı mağfur, kalbimizi mamur eyle Allah’ım!

Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı, birlik ve beraberliğimize, muhabbet ve kardeşliğimize vesile eyle Allah’ım!" (İLKHA)

Kaynak: İLKHA