Eren Eğitim Vakfı, Bitlis Eren Üniversite'nde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri için burs programı sunuyor. Akademik başarı ve ihtiyaç kriterlerine dayalı değerlendirme sonucunda, sınırla sayıda öğrenciye verilecek. İşte Başvuru şartları ve detaylar...

Başvuru Koşulları Neler?

Bitlis Eren Üniversitesi’nde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan;

 • T.C. uyruklu,
 • 25 yaşını aşmamış,
 • Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan,
 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan, (KYK bursu dahil)
 • Herhangi bir kurumda ücretli olarak çalışmayan,

öğrenciler burstan faydalanabilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürü Aras: Etüt Van Projesi Türkiye’ye örnek oldu İl Milli Eğitim Müdürü Aras: Etüt Van Projesi Türkiye’ye örnek oldu

Başvuru Devam Etme Koşulları Neler?

Bursiyerlerin;

 • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
 • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.5’in altında (ya da muadili) olması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında iletmemesi,
 • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması,
 • Sağlık durumu sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs alması, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç)
  halinde burs iptal olunur.

Mülakata çağrılacak öğrencilerden talep edilecek belgeler

Adayların ön değerlendirmeyi geçmesi ve mülakata katılmaya hak kazanması halinde aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak hazırlaması talep edilecektir.

1. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),
2. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
3. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

 • Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
 • Serbest çalışan anne baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet),
 • Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet), (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir)
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.).

4. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kaydolmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır) (e-devlet)
5. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devlet'ten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır) (e-devlet),
6. Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği
7. Başvuru sahibine ait SGK kaydı olup olmadığına ilişkin belge (e-devlet)
8. Ailesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Mali Yardım aldığını belge

Ek Olarak:

 • E-devlet'den alınan belgelerin barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.
 • Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.
 • Eren Eğitim Vakfı’nın ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara SMS veya e-posta ile istenilen evrakları hangi linke yükleyecekleri bildirilecektir.

Kaynak: Van Olay - Kasım Keklik