Furkan Ersöz – Vanolay

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 yılı sözleşmeli psikolog, büro personeli ve destek personeli (temizlik) alım ilanına çıktı. Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

VAN, BATMAN VE DİYARBAKIR'DA DA PERSONEL ALIMI OLACAK

İlana göre, Van'da 4 psikolog, 38 büro personeli, 30 destek personeli, 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 5 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 91 kişi alınacak.

Batman'da da 3 psikolog, 25 büro personeli, 18 destek personeli, 18 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 5 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 69 personel alınacak.

Diyarbakır'da ise 4 psikolog, 20 büro personeli, 21 destek personeli, 31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 5 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 81 personel alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 400 Psikolog, 3 bin 295 Büro Personeli, 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 3 bin 259 Destek Personeli (Temizlik), 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 3 bin 622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır"

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Psikolog pozisyonu için; Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Büro Personeli pozisyonu için; Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar). 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.). Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Destek Personeli (Bakım – Onanm)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

Halıya Dökülen Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıya Dökülen Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Psikolog, Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik) adayları başvurularını, 28 Ağustos 2023 (00.00) – 01 Eylül 2023 (17.00) tarihleri arasında, Destek Personeli (Bakım-Onarım) ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları ise başvurularını, 28 Ağustos 2023 (00.00) – 06 Eylül 2023 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

İL İL KONTENJANLAR ŞU ŞEKİLDE: