İş arayanlara çalışma fırsatı sunan İŞKUR, Hakkari’de farklı meslek dallarında işçi alımı ve personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlar ile kamuya personel alımı yapılacak.

Okulum Beni Bekler projesinin aşamaları değerlendirildi Okulum Beni Bekler projesinin aşamaları değerlendirildi

İŞTE PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Hakkari’de 1 Temizlik Görevlisi alınacağı duyuruldu.

BAŞVURU TARİHLERİ NASIL?

İlana ilişkin başlayan başvurular 6 Kasım’a kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
  • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
  • Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

İŞÇİ ALIM İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynak: Vanolay - Kasım Keklik