HÜDA PAR'ın, Türkiye vatandaşı olarak Gazze'deki soykırıma destek veren siyonistlerle ilgili Meclis Başkanlığına sunduğu teklif önergesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İyi Parti'de bir istifa daha! İyi Parti'de bir istifa daha!

Teklife göre; evrensellik ilkesinin, ilgili kanunda düzenleniş şekline göre bahsi edilen maddede sayılan suçların ülke dışında işlenmesi halinde, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye’de bulunması da gerekmeden hakkında Türk kanunları uygulanabilecektir. Bu nedenle, belirtilen suçlar, yurt dışında bir yabancı tarafından yabancılara karşı işlenmiş olsa ve kendisi de yurt dışında bulunsa dahi, Türkiye’de cezai kovuşturmaya konu olabilecektir.

Kaynak: İLKHA