Ancak bir düşünce tarzı olarak düşünüldüğünde daha derin anlamları içerisinde barındırmaktadır. Peki, pragmatik ne demek? TDK’ya göre pragmatik kelimesinin açıklaması nedir? Sizler için pragma ve pragmatik felsefenin kısaca kelime anlamı nedir sorularına ayrıntılı bir cevap hazırladık.

Bakan Ersoy, depremzede esnafa klima dağıttı Bakan Ersoy, depremzede esnafa klima dağıttı

Pragmatik ne demek TDKya göre pragmatizm ve pragmatist kelime anlamı nedir

Pragmatik, gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre doğruluğun tek ölçütünün yarar olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir şeyin değerine onunla birlikte ortaya çıkacak faydaya bakılarak karar verilmektedir. Bu kelimenin Türkçe manası da faydacı ya da yararcı olarak kabul edilmektedir. Bu değerleri savunan felsefi yaklaşıma ise pragmatizm denilmektedir.

Pragmatik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Faydacı, yararcı.
2. Bir şeyin değerinin, uygulamayla birlikte sağladığı yarara denk olduğunu savunan felsefi yaklaşım
tarzı.

Pragmacı: Pragmatik düşünce tarzını kendisine öğreti olarak kabul eden kişi, pragmatist.
Pragmacılık: Yararcılık.
Pragmatizm: Felsefede yararcılık kuramı.
Pragmatist: Pragmatizmi kabul eden ve düşüncelerini benimseyen kimse, pragmacı.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi