ESAS NO : 2023/1087 Esas

DAVALI : ZAHRA KHALILI Bostaniçi Mah. Barış Cad. Dış Kapı No:19 İç Kapı No:2 İpekyolu/ VAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili davadilekçesinde özetle ; Tarafların 2022 yılında tanıştıklarını, müvekkilinin İran'a gittiğini, davalı ile görüştüğünü, davalının müvekkilin iyi niyetini kullanarak masraf yaptırdığını, davalının müvekkilin evlilik teklifini kabul ettiğini ve İran'da evlendiklerini, daha sonra müvekkilin Türkiye'de bulunan evine yerleştiklerini, müvekkilinin davalının bütün birikmiş faturalarını ödediğini, ancak davalının eve gelmediğini, müvekkilinin aradığında ise davalının müvekkile "artık eve dönmeyeceğim, bundan sonra beni arama" dediğini, müvekkilin dolandırıldığını anladığını, tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
A-HMK 139/1 ve 150/1 mad uyarınca;"belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız,her iki tarafın da geçerli bir mazereti olmadan duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK 150.madde uyarınca işlemden kaldırılacağı,duruşmaya taraflardan sadece birisinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda duruşmaya devam edileceği, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri,ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları,bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" ile Durusma Günü: 24/05/2024 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, , Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 7521 sayılı yasa ile değişen186. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02016314