Sayı : E.26964813-2017/70-Ceza Dava Dosyası 25.01.2024
İLAN METNİ
ESAS NO : 2017/70
KARAR NO : 2021/569
SUÇ TARİHİ : 09.04.2009
KARAR : BERAAT - DÜŞME
KARAR TARİHİ : 07.10.2021
SANIK : MUHAMMET TÖRE, Bahri ve Naime oğlu,
HÜKÜM:
Sanık Muhammet TÖRE'nin üzerine atılı 5607 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 3/5 madde düzenlenen "5607 sayılı Yasaya Muhalefet'' suçunu işlediği sabit görüldüğünden, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66/1-e, 67 ve CMK'nın 223/8 maddesi gereğince DÜŞME kararı verildiği,
Dair, yüze karşı verilen kararlarda kararın tefhim edildiği tarihten, tarafların yokluğunda verilen kararlarda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına Yargıtay'a temyizyolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda c.savcısı huzurunda isteme uygun verilen karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01975637