23 vakit farz namazın arkasından üçer defa alınan tekbirlere teşrik tekbiri denir.  Bu tekbir şu şekildedir: "Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd."

Kurban Bayramı'nda, her farz namazdan sonra kadın ve erkek için teşrik tekbirleri getirilmesi vaciptir.

Teşrik tekbirleri; Allah'ın yüceliğini, kudretini, vahdaniyetini, Allah'ın yegâne güç sahibi, kanun koyucu olduğunu dile getirmektir.

Çocukları çocukluk çağı obezitesinden korumak için nelere dikkat etmelisiniz? Çocukları çocukluk çağı obezitesinden korumak için nelere dikkat etmelisiniz?

Teşrik tekbirleriyle bayramın 4’üncü gününe kadar müminler arasında ittihadın, birliğin beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın zirveye çıkması sağlanır.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. 

Kaynak: İLKHA