Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 4 işyerini 1500 TL’den başlayan fiyatlarla kiraya verecek. İhale detayları açıklandı…

Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 10 nolu Bilet Satış Yazıhanesi ve 15 nolu Satış Büfesi ile Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 ada ve 3 nolu parselde kayıtlı park altı dükkânlarından 23-24 nolu işyerleri 3 yıl boyunca kiralanacak.

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Kiralama ihalesi 29. Kasım saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Van’da su fiyatlarına yine zam geldi Van’da su fiyatlarına yine zam geldi

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler:

 • İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)
 • Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’ (Bilet Satış Yazıhanesi için)
 • İmza Beyanı (Noter onaylı)                                                                                                                                                
 • Şartname Bedelinin (1.000,00 TL) yatıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürü’ne ait)
 • Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
 • Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı.
 • EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
 • Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
 • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 • Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak İşyerlerinin ihalesinde katılacaklar için Ulaşım Başkanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış D1-B1 yâda F türü yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 • Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 • Geçici Teminat Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 • Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 29.11.2023 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
Kaynak: Vanolay - Kasım Keklik