Elif Yüksek – Vanolay

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesinde olan Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan 3 bin metrekarelik arsa ve üzerinde yer alan 2 bin 600 metrekarelik yapıyı satışa çıkardığını duyurdu.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada; “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Tuşba İlçesi, İstasyon Mahallesi, ada 15 parsel 93‘de kayıtlı 3 bin metrekarelik taşınmaz ve üzerinde bulunan tek katlı 2 bin 600 metrekarelik yapı ile beraber 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.inci maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satılacaktır” denildi.

36 MİLYONLUK ARSA SATILIYOR

Van Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında bulunan 36 milyonluk arsa ve üzerindeki düğün salonu satış ihalesi 19 Eylül Salı günü saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgi için ilan.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Muhammen bedeli 36.000.000,00 TL + KDV olup muhammen bedel üzerinden  % 3 geçici teminat alınacağı ( 1.080.000,00 TL ) belirtildi.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler İçin;

a)  Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b)  İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç)  İmza Beyanı (Noter onaylı)

d)  Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

e)  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

f) Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi  (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

g) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

ğ) Yer görme belgesi

Tüzel Kişiler için;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

d) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’

e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

 Down sendromlu gencin hayali gerçek oldu  Down sendromlu gencin hayali gerçek oldu

f) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza

Sürgüsü,                                                                                                                                  

g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

ğ) Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

h) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

ı) Yer görme belgesi.