Van İli, İpekyolu İlçesi, Dereçalık Mahallesi 2440 ada 53 nolu parsel, Bakraçlı Mahallesi 116 ada 35 ve 254 nolu parseller, Kıratlı Mahallesi 233 nolu parsel, Edremit İlçesi, Gölkaşı Mahallesi 220 nolu parsel, Dönemeç Mahallesi 837 nolu parsel ile Özalp İlçesi, Gültepe Mahallesi 106 ada 2 nolu parsel, Tuşba İlçesi, Çitören Mahallesi 101 ada 354 nolu parsellerde Müdürlük teknik ekibince inceleme yapılmış olup, anılan parsellerin tescilli yüzölçüm miktarı ile hesaplanan yüzölçüm miktarı arasında yanılma sınırı aşan miktarlar olduğu tespit edilmiştir. Müdürlük inceleme ekibince; Tespit edilen hataların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesi ve 47/N Yönetmeliğine göre Teknik Hatalar  Düzeltme Formu hazırlanmıştır. 15185317102 TC. Nolu Cahide ERGÜRCAN adına kayıtlı Dereçalık Mahallesi 2440 ada 53 nolu parselin 91.32m² olan tescilli yüzölçümünün 106.33m² olarak düzeltilmesi, 13010758106 TC. Nolu Şehriban KAYA mirasçı olduğu İpekyolu İlçesi, Bakraçlı Mahallesi 116 ada 35 nolu parselin 1608.77m² olan tescilli yüzölçümünün 1413.75m² olarak düzeltilmesi, 44806330008 TC.Kimlik Nolu Şöhret KAHRAMAN ve 44614336438 TC. Kimlik Nolu Aziz KAHRAMAN’ların mirasçı oldukları İpekyolu İlçesi Bakraçlı Mahallesi 116 ada 254 nolu parselin 1135.73m² olan tescilli yüzölçümünün 1221.91m² olarak düzeltilmesi, 17021256330 TC. Nolu Muhiddin BUKA adına kayıtlı İpekyolu İlçesi, Kıratlı Mahallesi 233 nolu parselin 7300.00m² olan tescilli yüzölçümünün 7948.94m² olarak düzeltilmesi, 48727199164 TC. Nolu İlmihan GÜRBÜZ adına kayıtlı Edremit İlçesi, Dönemeç Mahallesi  837 nolu parselin 5504.00m² olan tescilli yüzölçümünün 6512.32m² olarak düzeltilmesi, Mecit kızı Bahar adına kayıtlı Edremit İlçesi, Gölkaşı Mahallesi 220 nolu parselin 10400.00m² olan tescilli yüzölçümünün 5968.10m² olarak düzeltilmesi, 54655080856 TC. Kimlik Nolu Sevim TUÇ mirasçı olduğu Özalp İlçesi, Gültepe Mahallesi 106 ada 2 nolu parselin 49260.67m² olan tescilli yüzölçümünün 49360.92m² olarak düzeltilmesi, 53065055188 TC. Nolu Fariz BORAZAN ve 53002057282 TC. Nolu Kayser BORAZAN adlarına kayıtlı Tuşba İlçesi, Çıtören Mahallesi 101 ada 354 nolu parselin 11163.78m² olan tescilli yüzölçümünün 11783.44m² olarak düzeltilmesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden Müdürlüğümüzce alınan Teknik hatalar düzeltme formları ile uygun görülmüştür. 7201 Sayılı Kanunun 29, 30 ve 31’inci maddeleri gereğince iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren ilgililerinin (varsa mirasçılarının) veya Kanuni vekillerinin 30 (Otuz) gün içerisinde Van İli, Özalp İlçesi, Gültepe Mahallesi 106 ada 2 nolu parsel malikleri/mirasçılarının  Özalp Sulh Hukuk Mahkemesine, İpekyolu İlçesi, Dereçalık Mahallesi 2440 ada 53 nolu parsel, Bakraçlı Mahallesi 116 ada 35 ve 254 nolu parseller, Kıratlı Mahallesi 233 nolu parsel, Edremit İlçesi, Gölkaşı Mahallesi 220 nolu parsel, Dönemeç Mahallesi 837 nolu parsel malikleri/miarsçılarının ise Van Sulh Hukuk Mahkemelerine Müdürlüğümüzün düzeltme Kararlarının kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açmadıkları takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN02028880