YSK, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre 107 personel alımı yapacağını açıkladı. Van’da da alım yapılacak personel ilanına ilişkin başvuru şartları ve kontenjanlar açıklandı…

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

107 kişilik memur alımı başvurular 23Ekim saat 10.00’da başlayıp, 31 Ekim saat 23.59’da sona erecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlan başvuruları e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,

Yarın tüm camilerde Filistin için dua edilecek! Yarın tüm camilerde Filistin için dua edilecek!

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar:

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi, Hizmetli, Şoför ve Bekçi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak.

- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak.

- Şoför kadrolarına atanabilmek için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KONTENJANLAR NASIL?

Toplam 107 kişilik personel alım ilanına göre, Van’ın Tuşba, Erciş ve Muradiye ilçelerinde görevlendirilmek üzere 3 personel alınacak. İşte il il kontenjan bilgileri…

Kaynak: Vanolay - Suat Tink