Çaldıran Belediyesi sel felaketine karşı uyardı! Çaldıran Belediyesi sel felaketine karşı uyardı!

Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve Yaşayan Diller Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdulhadi Tumurtaş’ın katıldığı panel açılışı bir video gösterimiyle başladı. Video gösteriminde Kürt kültüründe kaside ve kasidebêjliğin gelişiminin yanı sıra Kürt edebiyatında önemli kişilerin kasidelerine de yer verildi.
 
Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Hacı Yılmaz’ın yaptığı programda panelistlerden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte Doç. Dr. Yakup Aykaç, Araştırmacı-Yazar M, Xalid Sadînî, Qesidebej Mela Xalid Aydın ve Qesidebej Veysi İnci yer aldı. Kürt kültüründe kaside ve kasidebejlik konusunun konuşulduğu programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kürt edebiyatı üzerine farklı üniversitelerde çok sayıda sempozyumun gerçekleştirildiğini belirterek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin de bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etmek gerektiğini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Gülşen Orhan konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayeleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Kürtçe klasiklerimizin bir kısmı basılarak edebiyat dünyamıza kazandırıldı. Büyük şair ve mutasavvıfların eserlerini ve öğretilerini halkımıza tanıtmaya, edebiyat hazinemizi genişletmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle son 20 yıllık süreçte bu kültürümüz hem ülkede hem yayın camiasında hem de üniversitelerde sahiplenilmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız sayesinde klasik edebi eserler basıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Gülşen Orhan; “Söylemek ve dinlemek insan olmanın en asri özelliklerindendir. Kürt kültürü de bu sebeple öncelikli olarak sözlü kültür üzerinden, nesilden nesile bugünlere aktarılmıştır. Atalarımız tabiatla, eşyayla, Allah’la ve insanla kurduğu ilişkilerini, müzikal ve estetik bir forma büründürerek bize aktarmışlardır. Dengejlik ve kasidebejlik bu açıdan bakıldığında geçmiş ve gelecek arasında kurulan güçlü bir köprü olma rolüne sahiptir. Daha çok Kürtçe eğitim yapılan medrese ve dergâhlarda gelişen ve daha sonra halk arasında yayılma imkânı bulan kasidebejlik, aslında birçok unsuru kendinde toplayan önemli bir sanattır denilebilir. Her şeyden önce folklorik eserlerin icrası olan Dengbejcilikten farklı olarak kasidelerde okunan eserler, Kürt şairlerinin divanlarında geçen gazeller veya Mesneviler olduğu için bu husus edebi mirasın muhafazası ve aktarılmasında önemli bir işlev görmüştür. Ayrıca okunan eserler müzikal tarzda icra edildiği için Kur’an okuma, tecvit ve mevlit dışında halk ile bütünleşen yeni bir sanat formu oluşturmuştur.” sözlerini aktardı.
 
Panelistlerin sunumları ile devam eden program hem panelistlerin hem de salondaki dinleyicilerin okudukları kasidelerin ardından belge takdimiyle son buldu.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi