Bitlis Eren Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 1 (bir) adet 3. derece iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır” denildi. Başvuruları başlayan personel alımına ilişkin şartlar açıklandı.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, başvuru tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

Muş genelinde elektrik kesintisi yaşanacak! Yarın Muşlular karanlıkta kalacak! Muş genelinde elektrik kesintisi yaşanacak! Yarın Muşlular karanlıkta kalacak!

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

6 Kasım (dün) başlayan başvurular 20 Kasım (Mesai Bitimi)’ne kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. (Atandığı ilk idarede geçerlidir. ibaresi bulunan sertifikalar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların; Kamu İç Denetçi Sertifikası

1- Puanının %50’ si

2- Yabancı Dil Sınav Puanının %30’ nun

3- Lisans Mezuniyet Notunun (100’ lük sisteme göre) %20’ sinin sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır.

 • Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi son başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde üniversitenin kurumsal web sayfası (www.beu.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir.
 • Atanmaya hak kazanan adaya ait “Kamu İç Denetçi Sertifikası” kullanım durumları, Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulundan teyit edilecektir. Halen kamu kurum ve kuruşlarında görev yapanların muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemi yapılacaktır. Atama işlemi herhangi bir nedenle yapılamayan asıl adayın yerine yedek listeden sırasıyla atama işlemi tesis edilecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

 • Başvuru dilekçesi.
 • Nüfus kimlik fotokopisi.
 • Özgeçmiş.
 • Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 • Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 • 2 adet fotoğraf.
 • Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).
 • Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)
 • Yabancı Dil Belgesi (barkodlu)
Kaynak: Vanolay - Kasım Keklik