T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
: 2023/24 Esas
DAVALI : ZEYNEP TOSUN, Ongun Mah. Ongun Küme Evleri No:49 Gürpınar/VAN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle ; Davalının kendisine evliliğin yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğini, davalının sosyal medyadan tanıştığı şahıs ile 22/06/2022 tarihinde kaçtığını, davalının ağır kusurlarının olduğunu ve kağıt üzerinde olan evliliklerinin sonlandırılmasını, 10,00TL maddi ve 100.000,00TL manevi tazminat talep etmekle diğer her türlü talepleri yönünden haklarının saklı tutulması ile boşanmalarına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
6100 sayılı HMK'nın 122., 127. ve 129. maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nın 116. ve 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nın 128. maddesi gereğince bu süre içerisinde cevap dilekçesini sunmadığınız takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş olacağınız ve HMK'nın 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr                                                           BASIN-ILN01887816

#ilangovtr Basın No ILN01887816