Azerbaycan, Ele geçirilen silahların listesini açıkladı Azerbaycan, Ele geçirilen silahların listesini açıkladı

NATO'nun Kuruluşu

NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan oluşan 31 üyeli bir askeri ittifaktır. Bu uluslararası savunma örgütü, 4 Nisan 1949 tarihinde 12 ülkenin imzaladığı Kuzey Atlantik Antlaşması ile resmi olarak kurulmuştur. Tarih boyunca 19 farklı ülkenin daha katılmasıyla genişlemiştir.

NATO'nun Amaçları

NATO'nun ana amacı, üye ülkeler arasında askeri savunma ve güvenlik işbirliği sağlamak, demokratik değerleri korumak ve uluslararası barışı desteklemektir. Örgütün merkezi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. Üye ülkeler, birbirlerine askeri yardım taahhüt etmişlerdir ve bir saldırı durumunda ortak savunma yaparlar. Üyeler aynı zamanda savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'sini karşılamayı taahhüt etmiştir.

NATO Üyesi Ülkeler ve Katılımları

NATO, üye ülkeler arasında güvenlik işbirliği ve dayanışma sağlayan birçok inisiyatif ve programla faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda "Barış İçin Ortaklık" adlı girişimde 19 ülke yer alırken, 19 ülke de kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. NATO üyelerinin toplam askeri harcaması, dünya savunma harcamalarının %70'ten fazlasını oluşturur.

NATO Üyeleri Alfabetik Sırayla:

 • Amerika Birleşik Devletleri (1949)
 • Almanya (1955)
 • Arnavutluk (2009)
 • Belçika (1949)
 • Birleşik Krallık (1949)
 • Bulgaristan (2004)
 • Çek Cumhuriyeti (1999)
 • Danimarka (1949)
 • Estonya (2004)
 • Fransa (1949)
 • Hırvatistan (2009)
 • Hollanda (1949)
 • İspanya (1982)
 • İtalya (1949)
 • İzlanda (1949)
 • Kanada (1949)
 • Karadağ (2017)
 • Kuzey Makedonya (2020)
 • Letonya (2004)
 • Litvanya (2004)
 • Lüksemburg (1949)
 • Macaristan (1999)
 • Norveç (1949)
 • Polonya (1999)
 • Portekiz (1949)
 • Romanya (2004)
 • Slovakya (2004)
 • Slovenya (2004)
 • Türkiye (1952)
 • Yunanistan (1952)
 • Finlandiya (2023)

Türkiye'nin NATO Üyeliği

Türkiye, 1952 yılında NATO'ya resmi olarak üye olmuştur. NATO üyeliği, Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarını diğer üye ülkelerle koordine etme ve ortak savunma taahhüdüne katılma fırsatı sunmuştur. Türkiye'nin NATO'ya katılması, Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı kurulan savunma ittifakının bir parçası olarak gerçekleşmiş ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmuştur. NATO üyeliği, Türkiye'nin uluslararası arenada güvenlik ve savunma konularında etkili bir rol oynamasını desteklemiştir.