Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "şark tipi tütün" üreticisi ve ihracatçısı olan Türk çiftçisinin korunması ve ülke kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla, Türkiye'de üretilen şark tipi tütünün kullanım oranlarının artırılmasına yönelik olarak, yurt içinden temininde bugüne kadar sıkıntı yaşanmayan şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatının yapılamayacağı hükme bağlandı.

Umut Kervanından bayramlık yardımı Umut Kervanından bayramlık yardımı

Numune olarak ithal edilecek bir takvim yılında toplamı 100 kilogramı aşmayan şark tipi tütünler ile yaprak olarak işlenecek tütünler dışında, şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yapılamayacak.
 

Kaynak: İLKHA