Cizre Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayımladı. Buna göre, 40 zabıta memuru alınacak.

Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde, istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

KONTENJANLAR

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Cizre Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

GENEL ŞARTLAR:

 • İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Türkiye vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddelerindeki özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • İtfaiye eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 18-22 Aralık 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 08.00-12.00 ile 13.00-17.00), başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cizre Belediye Başkanlığı Cizre Belediyesi Sur Mahallesi Memuzin Bulvarı Belediye Hizmet Binası Cizre/ Şırnak adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Gastronominin Güncel Durumu konulu söyleşi Gastronominin Güncel Durumu konulu söyleşi

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta memuru kadrolarına alım için;

 • Zabıta memuru alımı için yazılı sınav 07/01/2024 tarihinde saat: 10.00'da başlamak üzere Cizre Atatürk İlkokulunda (Şah Mahallesi Veteriner caddesi Hükümet Konağı yanı Cizre/ŞIRNAK) yapılacaktır.
 • Uygulamalı sınav 09/01/2024-10/01/2024 tarihleri arasında saat 09.00'da başlamak üzere yapılacaktır. Zabıta memuru alımı için uygulamalı sınav Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı ilçe stadyumu adresinde yapılacaktır.
 • Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
 • Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

İtfaiye eri kadrolarına alım için;

 • Yazılı sınav 07/01/2024 tarihinde saat: 10.00'da başlamak üzere Cizre Atatürk İlkokulunda (Şah Mahallesi Veteriner caddesi Hükümet Konağı yanı Cizre/ŞIRNAK) yapılacaktır.
 • Uygulamalı sınav 11/01/2024-12/01/2024 tarihleri arasında saat: 09.00'da başlamak üzere Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı ilçe stadyumu adresinde yapılacaktır.
 • Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
 • Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Yazılı sınav konuları;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

 • Zabıta memuru kadrosu için,kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
 • İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi