Haber Merkezi
Vakıf Katılım ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflediği Finansman Desteği Programı’nın imza töreni gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Vakıf Katılım arasında iş birliği protokolü imzalandı. 2022 Yılı Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı protokolüyle Bitlis, Muş, Hakkâri ve Van illerinde emek yoğun sektörlerde faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar, yatırımlarını ‘Uzun Vadeli Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Desteği’yle hayata geçirebilecek. Protokole göre yararlanıcıların kullanacakları finansmanın kâr payı desteği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Protokol, emek yoğun sektörlerde üretim ve istihdamı teşvik etmek amacıyla yeni yatırımların yapılması veya bu alanda üretim yapan firmaların mevcut kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımları destekleyecek. Bitlis, Muş ve Van illerinde istihdama en çok katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim ile ayakkabı imalatı sektörleri ve Hakkâri ilinde tüm imalat sanayi sektörleri öncelikli alan olarak belirtendi.
“KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
” Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Ülkemizin ekonomik anlamda sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik seviyesinde daha iyi noktalara gelebilmesi için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla, kalkınma ajanslarımızla iş birliklerini hayata geçiriyor; yatırımlarının ve üretimlerinin kesintiye uğramaması için bir iş ortağı yaklaşımıyla KOBİ’lerimizin, işletmelerimizin yanında olarak yerelde ekonomik büyümeyi destekliyoruz. Yapacağımız benzer iş birlikleriyle 4İ olarak adlandırdığımız İmalat, İstihdam, İhracat ve İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için finansal kiralama ve yeşil enerji gibi pek çok alanda milli ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler üretmeye ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi. Vakıf Katılım’ın yeni nesil dijital ödeme yöntemi GFT’ye de ayrıca değinen ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Çelik, GFT’nin ticarete yeni bir soluk getirdiğini, KOBİ’lerin tahsilat sorunlarını ortadan kaldırdıklarını, GFT’nin bölünebilme, transfer edilebilme özellikleri ile beraber vadeli alacaklara nakit özelliği kazandırdıklarını sözlerine ekledi.
“EKONOMİK SORUNLARIN BAŞINDA DÜŞÜK İSTİHDAM, YÜKSEK İŞSİZLİK GELMEKTEDİR”
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TRB2 Bölgesi’nin (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere kurulduğu 2009’dan yılından beri hizmet vermektedir. Ajansımız, ulusal ve bölgesel çapta hazırlanan plan ve programlarla uyumlu şekilde gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bölgemizde öne çıkan önemli ekonomik sorunların başında düşük istihdam, yüksek işsizlik gelmektedir. Nitelikli iş gücünün bölgeden göç etmesi ve kırsaldan şehir merkezlerine gerçekleşen göç tarım dışı işsizlik oranını yükseltirken, özel sektör yatırımlarının kısıtlı olması, yeteri kadar iş imkânının oluşturulamamasına yol açmaktadır. Bu sebeple istihdamın uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde artmasına yönelik tedbirler önem kazanmaktadır. Bölge planımızın birinci gelişme ekseni, ekonomik dönüşüm ve büyüme olup, bu eksenin 3. hedefi olan ‘İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Artırılması’ başlığının altında ‘Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahip Sektörlerin Geliştirilmesi’ şeklinde bir strateji belirlenmiştir” diye konuştu. “BİN 500 KİŞİNİN İSTİHDAMINI ÖNGÖRMEKTEYİZ” TRB2 Bölgesi’nin, Türkiye ortalamasına göre genç işsizliğin yüksek olması nedeniyle emek yoğun sektörlerde avantajlı bir konumda olduğuna dikkat çeken Güray, ‘’Bölgenin sahip olduğu yüksek genç nüfusu, ulaşım imkânları, İran ve Irak gibi sınır ülkelere komşu olması, bölgesel teşvik uygulamasında 6. bölgede yer alması, sosyal, ekonomik, kültürel altyapısı ve zenginliğiyle emek yoğun sektörler için önemli bir potansiyele sahiptir. Tekstil ve hazır giyim ile ayakkabı sektörleri, diğer sektörlere kıyasla hızlı istihdam oluşturma olanağı sağlamakta ve kadınların iş gücüne katılımını artırmaktadır. Bu sektörlerdeki gelişimin kısa ve orta vadede işsizlik sorununa çözüm üretebileceği ve bölge illerinin ihracatının artırılmasına yüksek katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu minvalde, 20.000.000,00 TL toplam program bütçesine sahip “Emek Yoğun Sektörler İçin Finansman Desteği Programı” 05/09/2022 tarihinde ilan edilmiş olup Ajans tarafından uygulanmaya başlanan “Emek Yoğun Sektörlerin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması Sonuç Odaklı Programı’nın önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Finansman Desteği Programımız ile bölgemizde yaklaşık 100 milyon Türk lirası kaynağın harekete geçirilmesine katkı sunmayı planlamakla beraber bin 500 kişinin de istihdamını öngörmekteyiz. Program kapsamında, Vakıf Katılım’dan finansman kullanacak yatırımcılarımızın kâr paylarının tamamı Ajansımız tarafından karşılanacak ve bölgemizde daha fazla istihdamın sağlanması teşvik edilecektir. Program ile TRB2 Bölgesi’nin potansiyeli doğrultusunda emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi, üretim ve istihdamı artıracak stratejik yatırımların bölgeye çekilmesi, bölgedeki işletmelerin birbirleriyle ve bölge dışındaki ilgili sektördeki işletmelerle ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesine destek verilmesi, yatırım altyapısının iyileştirilmesini ve mevcut yatırımların ekonomik ve beşerî kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, istihdamın artırılmasıyla bölge kalkınması ve refahı için kıymetli bir adım atılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.