ESAS NO : 2022/697 Esas
DAVALI : MURAT EKİNCİ Kartaltepe Mah. Sami Ayanoğlu Sokak No:7 Bakırköy/ İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)), Nafaka (Yoksulluk Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat ve sözlü yargılama davetiyesininilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 21/11/2023 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde (gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı) hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususuilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01899459