Van’da işten çıkarılan belediye işçileri çadır eylemi başlattı Van’da işten çıkarılan belediye işçileri çadır eylemi başlattı

Yaklaşık 235 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan revizyonunun 10 Kasım 2022 tarih ve 325 sayılı meclis kararıyla kesinleştiğini belirten Necip Erginyürek, Plan kesinleştikten sonra "konut" ibaresi kaldırılarak Nazım İmar Planının 08.08.2022 tarih ve 213 sayılı meclis kararıyla onaylandığı haline devam ettirilmesi şeklinde Van Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2023 tarih ve 204 sayılı meclis kararı aldığını belirtti. Enginyürek, İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu çalışmalarının başladığını ifade etti.van tso imar planı

Yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Danışmanları; İpekyolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu revizyon imar planının, kentin ticari ve gelişim aksları açısından oldukça gerekli bir plan olduğunu, bu imar planının şehrin genişlemesi, gelişmesi ve yeni alanların yaratılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Van TSO Yönetim Kurulu ayrıca; hazırlanan imar planının Van'ın gelecek 30-40 yılını ilgilendirdiğini, bu imar planıyla beraber diğer yerleşim alanlarının da buna bağlı olarak değişip, gelişeceğini ve revizyon imar planının biran evvel tamamlanması noktasında gerekli tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi