Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve benzeri etkinliklerin yanı sıra görsel ve yazılı materyaller ile eğitici bilgilendirici çalışmalar hazırlanmaktadır. 


Ülkemiz küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer almakta ve yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir.

Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 oranında azalması beklenmektedir.


Mevcut durumda, ülkemizin yıllık kullanılabilir tatlı su tüketiminin yüzde 77’si tarımda, yüzde 23’ü ise içme-kullanma suyu ve endüstriyel üretimde kullanılmaktadır.

Güneş Halesi vatandaşların ilgi odağı oldu Güneş Halesi vatandaşların ilgi odağı oldu

Ülkemizde mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33,5 olan su kayıplarının yüzde 25 seviyelerine çekilmesiyle; tarımda sulama randımanının yüzde 50’den yüzde 75 seviyesine çıkarılmasıyla; sanayide temiz üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının yüzde 25’e varan oranlarda azaltılmasının mümkün olduğu öngörülmektedir.


Bu kapsamda İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu’nun katılımıyla ‘’Ulusal Su Verimliği Seferberliği’’ konusunda farkındalık oluşturma aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında odak noktası olarak belirlenmiş olan personellere 3’er aylık periyotlarla su kullanımlarının raporlamalarının yapılmasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.


Ülkemizde su stresi baskısı olmadan, ihtiyaçlarımızdan feragat etmeden, yaşam standartlarımızı düşürmeden, müreffeh şekilde yaşamımıza devam edebilmek için “suda sıfır kayıp” bilinci ile bütün kurum/kuruluşlarımızı, çiftçilerimizi, sanayicilerimizi, çocuklarımızı kısacası her bir vatandaşımızı suyumuzu verimli kullanmaya davet ediyoruz.

Kaynak: HABER MERKEZİ