Münafık, kelime manası olarak nifaktan türeyen ve şeytani olarak insanları ayrıştıran demektir. Nasıl ki infak, Allah için ayırmaksa nifak da şeytan ve dostları için ayırmak ve mümin cemaatten ayrılmaktır. Bu güruh Müslümanların hem acı hem de tatlı günlerinde zırvalamaya, sahneye çıkmaya başlarlar. Kur'an'ın deyimiyle size bir iyilik dokundu mu hemen üzülürler, bir fenalık dokundu mu da hemen sevinçten dört köşe olurlar.

Bunları tanımamız için Kur’an birçok ayette bunlardan bahseder, genel özelliklerini sıralar. Bunlardan birkaçı şunlardır: Genel olarak kötü zanda bulunurlar ve ümitli müminlerin ümidini kırmak için yılan dillerini sonuna kadar kullanırlar. İhanet etmek için hiçbir nedene gerek duymazlar. Tüm imkan ve kabiliyetlerini saklar ve ellerinden bir şey gelmediklerini söyleyip dururlar. Zamana ve mekana aşırı önem verip nabza göre şerbet vermeyi de unutmazlar. İnfak etmekten imtina edip nifakta cömert olurlar. Düşmanın yapamadığı propagandayı gönüllü ve iştiyakla üstlenirler. Tabiri caizse kalem yetmez bunların çirkef yüzlerini yazmaya doğrusu.

Gelgelim Kudüs için performanslarına. Şimdiden başlamışlar aman Hamas yanlış yaptı. Zalim, despot, faşist ve insanlık düşmanı siyonistlerin her yeri yıkacağını, taş üstüne taş bırakmayacağını, içindeki korkularını yaymaya, pireyi deve göstermeye, cehennemdeki yerlerini garantilemeye başladılar.

Değerli dostlar;

Hemen başladılar, yıllardır mazlumca mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi kötülemeye, onların tertemiz öpülesi alınlarına kara çalmaya. Ölen bebekler, paramparça bedenler, yıkılan evler ve umutlar; enkaza dönmüş şehirleri görmezden gelerek birkaç ölmüş kan içici vampir siyoniste ağlamaya. Sivil ölüm yaygarası yapmaya. Aman ne ala! Yıllardır bu zulme tek bir laf diyemeyen bu kuzu postuna bürünmüş kurtlar, hemen İsrail'i mağdur gösterip imanı ve İslami sorumluluğumuz olan Kudüs davasını sulandırmayı ihmal etmiyorlar. Bu güruhu manen ve maddi olarak küçük görmemek lazım. Allah-u Teâlâ (C.C.) bunların bu suçlarını görmüş ve onları cehennemin en altına mahkum etmiştir.

Peki, bunlar böyle yapıyor biz ne yapmalıyız?  Müslümanlar olarak en başta bunların hezeyanlarına inanmamak en büyük görevimiz. Daima umut var olmaksa bunlara vurulacak en büyük darbedir. Her yerde ve her mekânda Kudüs davasını canlı tutmak ise bunlara verilecek en büyük cevap. Bunlara karşı uyanık olmak amellerine bakarak ne olduklarını ortaya çıkarmak ise bize düşen başka bir görevimizdir. Allah'ın önem vermediği Resulullah'ın (sav) adam yerine koymadığı bu oksijen israfı mahlûkları, her yerde rezil etmek ise Müslümanların başka bir önemli görevidir.

Allah'ın izniyle Kudüs kurtulacak, ölenler şehit kalanlar ise gazi olacak. Aziz olanlar mücahidler; zelil olanlar ise Müslümanları küçümseyenler ve onlarla dalga geçenler, zalimlere muhabbet besleyenler olacak. Bizimse hedefimiz Kudüs, rüyamız Mescidi Aksa,  kardeşlerimiz mücahitler, düşmanımız ise zalim siyonist barbar İsrail olacaktır. Gayretimiz daim, amellerimiz cihad ve yolumuz Kudüs olsun inşallah.