Bismillah

Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık.

İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz; onlar ise, bütün kitaplara iman ettiğiniz hâlde, sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman "inandık" derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: "Öfkenizden ölün!" Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.

Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.Al-i İmran (118-120)

Allah’ın ayetleri bu günkü tabloyu ne güzel açıklıyor. Pek fazla bir yoruma bile ihtiyaç bırakmıyor. HÜDA PAR’ın sahneye çıktığı bu zaman diliminde neredeyse tüm ehl-i delalet bir olmuş ve saldırıya geçiyorlar. Birileri bunu şöyle yorumluyor. HDP’nin aklanması için bunu yapıyorlar ki HDPKK de diğer cenahın kolayca içlerine almaları için bir fırsat oluşmuştur.

Hayır ve asla! Böyle bir şey yok. HÜDA PAR Cumhur ittifakına girme girişimi olmasaydı da onlar HDP ile kaşık atacak ve zaten atıyorlardı. Bunların korkusu yukarıdaki ayetlerin tefsiridir. Yani HÜDA PAR’ın meclise girmemesini sağlamaktır. Korkuları onların bu Müslüman halka yaptıkları zulmü ve içlerinde gizledikleri kini ortaya çıkaracak ve onların yaptıklarını yüzlerine haykıracak müminlerin meclise girmemesidir. Bu yüzden korkuyorlar ve bu “Özgür ve Özgün” yapıya saldırıp linç etmek istiyorlar. Yaptıkları ve sarf ettikleri sözlerin tümü, ama tümü yalan ve yanlış kendilerine servis edilenler üzerinedir. Bir teki bile farklı bir argüman sunmayıp hep bir ağızdan kargalar gibi haykırıyorlar.

Bunlardan biri şöyle diyor bu yapının ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani demek istiyor ki bizim yapılarımızın tümü dış güçlerden birilerine bağlıdır ve biz bunları bu şekilde tanıyoruz. Ama bunlar kimseye bağlı olmadıkları için tehlikelidirler. Onlar da haklıdırlar. Çünkü şimdiye kadar Türkiye de sırtını batıya, Amerika, İsrail veya Rusya’ya dayamadan bir iş yapan olmadığı için bu “Özgür ve Özgün” yapıdan korkuyorlar.

Korkunun ecele faydası yok! Geliyor gelmekte olan. Sırtını Allah’a ve O’nun kitabına dayayan bir yapı geliyor.

Artık yağma yok dün bu yapıya attığınız iftiralara o günün şartlarında ses çıkarmıyorlardı. Ama şimdi bu iftiralarınız size dönüyor. Ve yiğitler meydanda seviyelerini düşürmeden tümünüze hata akıl babalarınıza cevap veriyor ve sizleri sözlerinizden boğuyorlar. Birde bunların meclise girdiğini göreceksiniz. O zaman vay halinize yaptığınız zulümleri bir bir yüzünüze haykıracak ve bu Müslüman halkı nasıl aldattığınızı deşifre edecek ve size bu dünyayı dar edecekler.

Ayetlerinde bahsettiği gibi bizim sizinle dostluğumuz olmaz ama bası kafası boş makam sevgisi gözlerini kör etmiş zevatın tebaalarını ve inançlarını unutmuş. Sizinle yol yürüneceğini sananlara da bu ayetleri hatırlatıyoruz.

Sizden dost olmaz, siz parmaklarınızı ısıra durun ve “ÖfkenizdenÖlün” HÜDA PAR mazlum ve mustazafların hamisi olmaya devam edecek! İnşaallah.

Vesselam