Kasım Keklik – Vanolay

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit ilçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan 30 konut, 6 dükkân ile Tuşba ilçesindeki bir konut ve arsanın Kapalı Teklif usulü ihale ile satışı gerçekleştirilecek.

30 konut ve 6 dükkânın ihalesi 20 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgi için ilan.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

36 MİLYONLUK ARSA SATIŞA ÇIKTI

Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesinde 3 bin metrekarelik taşınmaz ve üzerinde bulunan tek katlı 2 bin 600 metrekarelik yapı ile beraber satışa çıkarıldı.

Taşınmaz ve konutun 19 Eylül Salı günü saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda Kapalı Teklif usulü ihale ile satışı gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin detaylı bilgi için ilan.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler İçin;

·       Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

·       İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

·       Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

·       Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

·       Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

·       Yer görme belgesi,

·       Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

·       Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

·       İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

Tüzel Kişiler için;

·       Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

·       Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

Van merkezde okulsuz mahalle! Öğrenci ve aileler mağdur Van merkezde okulsuz mahalle! Öğrenci ve aileler mağdur

·       Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

·       Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

·       Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,

·       Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

·       Yer görme belgesi,

·       Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

·       Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü, İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

İŞTE KONUT VE DÜKKANLARA İLİŞKİN BİLGİLER: