Elif Yüksek – Vanolay

Van’da yıllardır tartışma konusu olan Van Park AVM’ye ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 2010 yılında yapımına başlanılan ancak bir türlü açılmayan AVM’deki 11 dükkan satılığa çıkarıldı.

Cumhuriyet caddesi üzerindeki AVM’de mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesi’nde olan 11 işyerinin satışı duyuruldu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilanda, Vanpark AVM binasında bulunan 11 dükkânın 26 Eylül Salı günü saat 10.00’da Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesinin yapılacağı açıklandı.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler İçin;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç) İmza Beyanı (Noter onaylı)

d) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

e) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

f) Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

g) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

ğ) Yer görme belgesi

Tüzel Kişiler için;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ASELSAN’ın başına Vanlı isim getirildi ASELSAN’ın başına Vanlı isim getirildi

ç) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi

veznesine yatırılacak)

d) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’

e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

f) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,

g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

ğ) Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

h) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

ı) Yer görme belgesi.