Haber Merkezi  
Çalıştay açılışına katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademik süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önem arz eden böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve akademik yapılanma bağlamında çok hızlı bir şekilde gelişme gösterdiğini belirten Rektör Şevli, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bürokrasi alanında yani idari ve destek hizmetleri alanında bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurmamız elzemdir. Bizler, bu toplantıları sorunların tespiti ve ortak bir çözüm bulunması açısından çok önemli buluyoruz. Ayrıca bu ortak aklın pratikte birçok sorunu çözdüğüne de tanık olmaktayız.  Bunun en son somut örneği YÖK tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçinde ve Yurtdışında Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin, bu çalıştayın bir sonucu olarak ortaya çıkmasıdır.” 

İnsan kaynakları alanında hem teoride hem de pratikte bilgi birikiminin idari personele aktarılması amacıyla çalıştaydaki katılımcıların bir ekip ruhuyla belli bir takvim dâhilinde üniversiteleri ziyaret etmesinin çok yararlı olacağına dikkat çeken Rektör Şevli, “Ben, tüm misafirlerimize katılımları için teşekkür ediyorum. Üniversitelerimiz ve personellerimiz için verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

Van’da uçurtma şenliği düzenlenecek Van’da uçurtma şenliği düzenlenecek

Van YYÜ Genel Sekreteri Cahit Tekin ise yaptığı konuşmada; “Bu çalıştay ile çevrim içi konuşulan konuları yüz yüze konuşma imkânına sahip olduk. Bağlı olduğumuz mevzuattan kaynaklanan sorunları ele alarak; kurumlarımıza yönlendirme, rehberlik yapma ve yol gösterme açısından fayda sağlamayı ümit ediyoruz. Bu çalıştayların en önemli amaçlarından birisi de gündelik sorunların ötesinde insan kaynakları yönetiminde yeni politikalar aramak ve bu politikaları yükseköğretime değer katmak için hep birlikte hizmete dökmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapılan İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştayı’nda oturumlar sonucunda elde edilen verilerin; ilgili mercilere iletilmek üzere rapor hâline dönüştürülmesi planlanmaktadır.