Elif Yüksek – Vanolay
Mülkiyeti Gürpınar Belediyesi’nde bulunan GÜRPARK Sosyal Tesisleri içindeki belirli alanı kapsayan Sosyal Tesislerde bulunan restoranın 5 yıllığına kiraya verileceği duyuruldu.

29 Eylül saat 11.00’da yapılacak ihale Gürpınar Belediyesi 3. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek. 

5’te 5 yapan Vanspor liderliğe oturdu 5’te 5 yapan Vanspor liderliğe oturdu

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler İçin;
a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
ç)Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
d) İmza Beyanı (Noter onaylı)
e) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (3.000,00 TL) (Gürpınar Belediyesi veznesine yatırılacak)
f) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 1ay -30 gün içerisinde almış olmalı)
g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
ğ)Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğün’den borcu olmadığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
h)Ekap sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
ı)Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

Tüzel Kişiler için;
a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
ç) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
d) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
e) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü,
f) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
g)Ekap sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
ğ) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü(ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
h)Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı/Müdürü’ne ait)
4.2- Ortak girişim olarak katılması halinde; Ortak girişimi oluşturan ortakların bu şartnamenin 4.1’de istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

Yukarıda istenilen belgelerin ’’KAPALI ZARF İÇİNDE’’ ihale günü 29.09.2023 tarih ve saat 11.00’a kadar Gürpınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesindeki Van Gürpınar Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.