Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre Van'ın nüfusu da belli oldu. İşte Van'da yaşayanların güncel sayısı...

 Mart ayı kira artış oranı belli oldu  Mart ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Van'ın nüfusu 1 milyon 127 bin 612 kişi oldu. Muş'ta nüfus 399 bin 879, Bitlis''te 359 bin 747 ve Hakkari'de ise 287 bin 625 kişi oldu.

VAN, TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 20. İLİ OLDU

2022 ile 2023 yılı nüfus sayıları şöyle:

 1. İstanbul    15 907 951    15 655 924
 2. Ankara    5 782 285    5 803 482
 3. İzmir    4 462 056    4 479 525
 4. Bursa    3 194 720    3 214 571
 5. Antalya    2 688 004    2 696 249
 6. Konya    2 296 347    2 320 241
 7. Adana    2 274 106    2 270 298
 8. Şanlıurfa    2 170 110    2 213 964
 9. Gaziantep    2 154 051    2 164 134
 10. Kocaeli    2 079 072    2 102 907
 11. Mersin    1 916 432    1 938 389
 12. Diyarbakır    1 804 880    1 818 133
 13. Hatay    1 686 043    1 544 640
 14. Manisa    1 468 279    1 475 716
 15. Kayseri    1 441 523    1 445 683
 16. Samsun    1 368 488    1 377 546
 17. Balıkesir    1 257 590    1 273 519
 18. Tekirdağ    1 142 451    1 167 059
 19. Aydın    1 148 241    1 161 702
 20. Van    1 128 749    1 127 612
 21. Kahramanmaraş    1 177 436    1 116 618
 22. Sakarya    1 080 080    1 098 115
 23. Muğla    1 048 185    1 066 736
 24. Denizli    1 056 332    1 059 082
 25. Eskişehir    906 617    915 418
 26. Mardin    870 374    888 874
 27. Trabzon    818 023    824 352
 28. Ordu    763 190    775 800
 29. Afyonkarahisar    747 555    751 344
 30. Erzurum    749 754    749 993
 31. Malatya    812 580    742 725
 32. Sivas    634 924    650 401
 33. Batman    634 491    647 205
 34. Tokat    596 454    606 934
 35. Adıyaman    635 169    604 978
 36. Elazığ    591 497    604 411
 37. Zonguldak    588 510    591 492
 38. Kütahya    580 701    575 674
 39. Şırnak    557 605    570 745
 40. Çanakkale    559 383    570 499
 41. Osmaniye    559 405    557 666
 42. Çorum    524 130    528 351
 43. Ağrı    510 626    511 238
 44. Giresun    450 862    461 712
 45. Isparta    445 325    449 777
 46. Aksaray    433 055    438 504
 47. Yozgat    418 442    420 699
 48. Edirne    414 714    419 913
 49. Düzce    405 131    409 865
 50. Muş    399 202    399 879
 51. Kastamonu    378 115    388 990
 52. Kırklareli    369 347    377 156
 53. Niğde    365 419    377 080
 54. Uşak    375 454    377 001
 55. Bitlis    353 988    359 747
 56. Rize    344 016    350 506
 57. Siirt    331 311    347 412
 58. Amasya    338 267    339 529
 59. Bolu    320 824    324 789
 60. Nevşehir    310 011    315 994
 61. Yalova    296 333    304 780
 62. Hakkari    275 333    287 625
 63. Kırıkkale    277 046    285 744
 64. Bingöl    282 556    285 655
 65. Kars    274 829    278 335
 66. Burdur    273 799    277 452
 67. Karaman    260 838    263 960
 68. Karabük    252 058    255 242
 69. Kırşehir    244 519    247 179
 70. Erzincan    239 223    243 399
 71. Sinop    220 799    229 716
 72. Bilecik    228 673    228 058
 73. Iğdır    203 594    209 738
 74. Bartın    203 351    207 238
 75. Çankırı    195 766    205 501
 76. Artvin    169 403    172 356
 77. Kilis    147 919    155 179
 78. Gümüşhane    144 544    148 539
 79. Ardahan    92 481    92 819
 80. Tunceli    84 366    89 317
 81. Bayburt    84 241    86 047

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.
 
Nüfus artış hızı binde 1,1 oldu
 
Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. Türkiye'de 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.
 
İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu
 
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.
 
Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu
 
Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti
 
Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34'e yükseldi
 
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.
 
Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.
 
Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu
 
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.
 
Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu
 
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.
 
Hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü
 
Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı %68,3 oldu
 
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2023 yılında %68,3 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %21,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %10,2'ye yükseldi.

Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı
 
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında %46,8 iken 2023 yılında %46,3'e düştü.
 
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %32,3'ten, %31,4'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %14,5'ten %15'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakmaktadır.
 
Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 13 kişi düştü
 
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
 
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.
 
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Vanolay - Haber Merkezi