106   Siz içerisinde yaşadığınız topluma faydalı olabilme adına eğer hakarete uğrarsanız biliniz ki kesinlikle doğru yoldasınız. doğru olduğunuz yolda emin adımlarla hiç çekinmeden yolunuza devam edin. yakın bir zamanda belki de dünyada söz sahibi olacağınızı göreceksiniz.
   Bu memlekette söz sahibi olanların geldikleri pozisyon için nice bedeller ödedikleri unutulmamalıdır. Hani, çiçekli yollardan zafere ulaşılmaz diye bir laf var ya aynen onun gibi... 
   Hak ve hakikat taraftarı olanlar elbette ki nice eziyetlere uğrayacaklardır. Hatta kendi dostları olarak bildikleri niceleri bile yolları üzerine kimi zaman taş, diken ve bataklık olabileceklerdir. Bu durum tarihte görülmemiş bir vakıa değildir. Dolayısıyla hedefe emin adımlar ile ilerlerken ayağınıza taş değmiş, diken batmış ayağınıza, bataklığa saplanmışsınız hiç aldırmamalısınız.
   Hak ve hakikat düşmanları sizi tahrik edip illegaliteye çekerek saf dışı bırakmak için olmadık hakaretler edeceklerdir. Dahası akla ve hayale gelmez alçakça iftiralarda bulunacaklardır. Siz yine de hukuk sınırlarının dışına çıkmadan mücadelenize devam edeceksiniz. Unutulmasın ki şeytanın ve dostlarının hilesi çok zayıftır.
   Hak ve hakikat düşmanlarının gözleri kördür. Onlar gerçekleri çabucak görmezler veya görmek istemezler. Onlardan zaten merhamet, doğruluk ve adalet beklenemez. Hak ve hakikate düşmanlık edenlerden, haksızlığı kendilerine şiar edinenlerden hak beklemek, emin olun ki hakka yapılan en büyük haksızlıktır. Bu nedenle iyi niyetli olacaksınız fakat asla saf olmayacaksınız. 
   Unutulmaması gerekenlerden biri de, şu anda küresel emperyalizm tarafından çepeçevre kuşatılmışız. Bu fiili kuşatmadan öte kültürel ve manevi bir kuşatmadır. Aile kurumumuz ve neslimiz ciddi manada bir erozyon ve değişim tehdidi altındadır. fıtri yaradılışa uygun olmayan sapıkça fikir, ideoloji ve yaşam tarzlarının saldırıları altındayız. Z kuşağı diye bir söylem geliştirerek tek tip bir insan modeli oluşturmaya çalışmaktadırlar. Böylelikle vatanına ve milletine faydalı, Rabbinin emirleri ve rızası çerçevesinde yaşayan, üreten ve geliştiren bir nesil maalesef yok oluyor. Yerine, küresel efendilerin istekleri doğrultusunda sadece tüketen, düşünemeyen, tek tipçi zihin yapısına sahip amaçsız ve gayesiz bir nesil yetiştirip oluşturmaya çalışmaktadırlar.
   Yeryüzünde bozgunculuk ve fitne çıkaranlar, insanları sömürme adına özgürlüklerden dem vuranlar, kadın ve gençleri hak ve özgürlüklerini bahane ederek onları sömürü aracı yapanlar elbette ki sizin çaba ve çalışmalarınıza engel olacaklardır. Onlar kendi yıkım işlerini yapıyorlar. Biz ise kendi imar ve inşa işlerimizi yapacağız. Dolayısıyla herkes kendine yakışanı yapmaktadır.
   Hak ve hakikat yolunda kınayıcının kınanmasından çekinmeden hakka hakkıyla hizmet edenlerden olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz...

Ryan Reynold

0 yorum

FİKRİNİZİ BELİRTİN

Zorunlu alanları doldurunuz *