Gazze, gaza ve cihadın yurdu, kahramanlık ve destanların mekânı, gazi ve şehitlerin şehri, mazlum ve mustazafların coğrafyası…

   Gazze denilince, ümmetin hali anlaşılır. Gazze bir ölçüdür ümmet için. Bir imtihandır Gazze tüm cihana. Gazze’ye yardım edenler ve Gazze ile savaşanlar. Bu savaşın tarafsızı yoktur. Bu savaş hak ve batılın savaşıdır. Ne Hamas, Hamas ’tan ibarettir ve ne de İsrail, İsrail’den ibarettir. Hamas yeryüzündeki tüm Müslümanları temsil ediyor, İsrail de tüm gasıp, mütecaviz, işgalci ve zalimleri temsil ediyor. Bunun başka bir açıklaması yoktur ve olamaz da.

   Eğer bugün Gazze Müslümanları ciddi anlamda destek görüyorlarsa ümmetin hali iyi ve olumludur. Eğer yeterli destek görmüyorsa Gazze, ümmet perişandır ve bunun hesabını da Allah’a verecektir. Onca kadın, çocuk ve yaşlı katlediliyorken, Müslümanlar buna sessiz ve duyarsız kalamazlar. Birleşik kâfirlerin katliamlarına sessiz kalmak ihanetin ta kendisidir. Bugün Filistin’deki kardeşlerimiz katlediliyor ise, inanın birleşik kâfirlerin gücü yeterse yarın sıra hepimize gelecektir. Kaldı ki Müslümanların birbirlerine yardım edip birbirlerini desteklemeleri farzdır.

   Bugün yapılan protestolar, gösteriler, miting ve boykotları sakın ola ki küçümsemeyelim. Mademki devletler harekete geçmiyor, bizler her platformda elimizden ne geliyorsa yapalım. Bu çabalarımız devletleri de harekete geçirebilir. Devletleri ayakta tutan halklardır. Kendi çabalarınızı küçümseyip protestolarınızdan vazgeçmeyin. Yaptığınız boykotlar BKD ( birleşik kâfir devletleri) güçlerini ciddi manada zarara ve iflasa sürükleyebilir. Biz bir İsrail veya İngiltere ürününü almaz isek ölmeyiz. Fakat bu işgalci devletlerin ürünlerini alıp para versek, verdiğimiz para kardeşlerimize bomba, kurşun vs. mühimmat olarak geri dönecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

   Bugün Filistin’de kardeşlerimiz en vahşi şekilde tonlarca bombalar altında şehit olmaktalar. Gazze’ye atılan bomba miktarı Hiroşima’ya atılan atom bombasını geçmiş bulunmakta. On binlerce tondan bahsedilmekte. Elektrik, su ve internet kesik vaziyette. Sağlık faaliyetleri akamete uğratılmış durumda. Sivillerin kaçtığı yollar bile bombalanmakta. Her saniye kayıplar yaşanmaktadır. İsrail ve alçak müttefiklerini katliam yapmakla suçluyoruz. Onlar zaten yetmiş beş yıldır katliam yapmaktalar. Dini, ahlaki ve insani hiçbir sınır tanımayan BKD güçlerine karşı mutlaka bir birleşik İslam ordusu kurulup bu alçaklara gereken cevap verilmelidir. Askeri güç, tek çözümdür bu kâfirlere karşı.

   Bu saatten sonra kimse barıştan bahsetmesin Amerika ve işbirlikçilerine karşı. Eğer savaşlardan azade huzurlu bir yaşama sahip olmak istiyorsanız, Amerika ve müttefikleri bölgemizi terk etmeliler. Acilen askeri üslerini boşaltmalılar coğrafyamızda. Bunların mutlaka kovulması lazım. İsrail’e her türlü lojistik desteği sağlayan üslerin bizim memleketimizde, Adana’da, Malatya’da… Ne işi var Allah aşkına.

   Dinlediğimiz her vatandaşın söylediği ortak şey, İsrail ve Amerika ile tüm askeri, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi kesmemiz gerektiğidir. Yanı başımızda coğrafi sınırları ve demografik yapıyı değiştiren işgalci ve gasıp devletler ile ne diye daha iyi ilişkilerimiz olsun.

   Amerikan ’sız ve İsrail ’siz bir dünya yaşam standardına kavuşma temennilerimle…