Bismillah


“Meyve veren ağaç taşlanır” atasözüne bir göz atalım. Niye taşlanır, kimler hangi sebeple taşlar? Taşlamanın iki uç sebebi vardır.Bunlardan bir tanesi ağacın meyvesini yemek ve bu meyveyi övmektir.Yani bu ağacı seversin, kollarsın, beslersin, bakarsın.Bir diğeri de sen o ağacı yok etmek istersin, meyvelerini kimsenin görmesin diye taşlarsın ki meyvesiz görünsün.Bir üçüncüsü de kıskançlıktır. Senin bahçendeki ağacın meyvesi yoktur veya o güzellikte değidir; sen de o ağacı yok etmek için taşlarsın, kötü göstermeye çalışırsın.İşte bu sebeplerden "meyve veren ağaç taşlanır" denmiştir.

Son günlerde kamuoyunda HÜDA PAR'ın bazı parti, TV ve sözde gazeteciler tarafından taşlanmaya başladığını görüyoruz.Bu taşlamanın sebebine bakıldığında; son zamanlardaki kamuoyu yoklamalarında bazı illerde üçüncü, dördüncü parti olduğunu görüyoruz.Türkiye genelinde iyi bir oy oranını yakaladığı da göz ardı edilmemelidir. Birçoğu kendisinden çok eski ve köklü olan Yüz'e yakın siyasi partiyle yarıştığıve çoğunu geçtiği düşünüldüğünde bu başarı bir kısım ve bir hısım odakları rahatsız etmemesi mümkün görünmüyor.Bu durumda da birilerini ya korkutuyor ya kıskandırıyor.

Son gelişmeler karşısında HÜDA PAR'ın programına, yaptıklarına ve vadettiklerine bakıldığında gerçekten de topluma faydalı, son yıllarda görülmemiş bir şekilde halkın yıllardır siyasi partilerden duymak ve görmek istediği icraatlar içermektedir.Bu sebeple halkınHÜDA PAR'ı tanıdıkça onu benimsediğini, ona yaklaştığını görüyoruz.

HÜDA PAR' a baktığınızda;insanı öncelediğini görürüsünüz. ‘Önce insan Öncelik Adalet’ şiarı onun, büyük insanlık yürüyüşü aynı zamanda davasıdır. Adaletin hiçbir şeye feda edilemeyeceğine inanır.Irk, dil, din fark etmeksizin adaleti öncelediğini ve bir medeniyet projesi olarak önümüze koyduğunu görürsünüz.Halk, onların iktidar olmadan; bir milletvekili veya belediyesi olmadığı halde sürekli kendisinin yanında olduğunu ve sorunlarını kurumlara, belediyelere ve hükümete taşıdığını görüyor şahit oluyor.Hiçbir zaman Adalet terazisinden uzaklaşmadıklarını ve siyasi rantlar peşinde koşmadıklarını görüyor.Kimden gelirse gelsin iyisine iyi, kötüsüne kötü dediklerini görüyor.Bu olacak şey değil!Son yüzyılda Türkiye'de görülmemiş bir şeydir bu.

İktidarlar muhalefet tarafından sürekli eleştirilir ve tüm icraatları kötü gösterilir.İktidarlar da tüm muhalif siyasi partileri düşman addeder ve onların her icraatlarını kötü gösterilir.Ama HÜDA PARtüm bunların aksine iktidara da muhalefete de adaletle, hakkaniyetle,Hakka hesap verme endişesiyle yaklaşır ve tüm işlerini bu anlayışla yapmaya çalışır. Bu nedenle günbegün halktan gördüğü teveccüh artıyor ve her görüşten insanın onlara doğru geldiği görülüyor.

Köhnemiş siyasi bakış açısına sahip siyasi partilerin HÜDA PAR'ın bu misyonunu alkışlayacaklarını sanmayın. Elbette taşlayacaklar.Ama ‘meyve veren ağaç varsın taşlansın’.Bizler de bu ağacı seyre koyulup meyvesinin tadına bakarak Maşallah Barekallah diyoruz. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler.

Vesselam