Türkiye’deki bütün Seydalara ve tarikat şeyhlerine sesleniyoruz!

Ne olur, Allah için tez zamanda meydanlara inin!

Özellikle kalabalıklara hitap eden, çokça mensubu bulunan bütün Nakşi, Kadiri ve diğer tarikatların efendilerine sesleniyoruz!

Bir tarikat lideri olmamakla birlikte ilmi ve irfanıyla sayısız Müslümana önderlik eden vakıf ve medrese âlimlerine, Seydalara da sesleniyoruz, İslami camiaların manevi önderlerine sesleniyoruz!

Biliyoruz, Türkiye’de şimdiye kadar böyle bir şey yapılmadı, âlimler ve Seydalar meydanlara hiç inmiş değil.

Fakat muhteremler, bugün başka bir gün!

Eğer bugün meydanlara inip hakkı haykırmaz, sesinizi duyurmazsanız, hunharca katledilen Müslümanlara sahip çıkmazsanız, mazlumlarla beraber olmazsanız, halka önderlik edip onların önünde yürümezseniz ve zalimleri lanetlemezseniz asla bunun vebalinin altından kalkamayacağınızı, bunun karşılığını başka hiçbir şekilde ödeyemeyeceğinizi unutmayınız!

Muhterem Seydalar, Muhterem efendiler!

Mademki bunca sevenleriniz var, mademki bunca insan sizin ağzınıza bakıyor, mademki bunca insan sizin gözünüze bakıyor, bunca bağlılarınız var,

O halde Allah aşkına bunun gereğini yapın!

Sahip olduğunuz bu gücünüzü, bu potansiyelinizi mazlum Gazze için bir kerecik olsun ortaya koyun!

Bir takım cenaze ve çeşitli vesilelerle şahit olduğumuz şu kalabalıklarınızı, peşinizden giden kitleleri bir de Gazzeli çocuklar için, Gazzeli anneler ve masumlar için harekete geçirin!

Belki bizim bu çağrımız onlara ulaşmıyor olabilir, onun için Şeyh efendilerin, Seydaların en yakınlarında bulunan Müslümanlara sesleniyoruz!

Ne olur üstatlarınızı meydanlara davet edin, kortejlerin önünde yürümelerini isteyin, meydanlardaki platformlarda yer almalarını isteyin, bunun için birazcık ısrar edin!

Hatta bizim gönlümüzden geçen, aynı anda, aynı meydanda birçok şeyh efendiyi yan yana görmek, her birinin mikrofonu eline alıp sırasıyla Müslümanlara hitap ettiğini görmektir!

Biliyor musunuz, bunu yaptıkları takdirde Müslümanlar ikinci bir bayram ederler! Öyle ya şu ana kadar Müslümanların hiç görmedikleri bir şey olacak bu!

Bakın, kâfirlerin bütün elebaşları hep bir aradalar, Müslümanlara katliam yaşatmak için bir araya gelip gülüşüyor, sarılıp kucaklaşıyorlar!

Alimlerinin, Seydalarının, şeyh efendilerinin kucaklaştıklarını görmek Müslümanların da hakkı değil midir!

Buradan ilan ediyoruz, müritleriyle, talebeleriyle meydanlara inen Seydalarımızı ve şeyh efendilerimizi Müslümanlar olarak hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, onların arkasından ilk yürüyenler de biz olacağız!

Bu duygu ve düşüncelerle cumamız mübarek olsun!