BİSMİLLAH

Vaktiyle Hz. İbrahim; kendini ilah kabul eden ve zulümde zirve yapan Nemrud’a karşı tek başına mücadele edip tevhit mücadelesini veriyordu. Nemrud'un birde sözüm ona ilahlık makamının güvencesi olan ve katiyen dokunulmaz olan puthanesi vardı. İşte bu puthaneye bir gün Hz. İbrahim gizlice girip eline aldığı baltayla içindeki putları  tek tek kırmış ve sahte ilahlarını al aşağı etmişti. Böylelikle Nemrud'a "sen ilah değilsin ve hiçbir gücün yok; tek ve bir olan alemlerin Rabbi Allah’tır" mesajını vermişti.

Bunun üzerine Nemrud, tümhiddeti ile askerlerini Hz. İbrahim üzerine göndermiş onu derdest edilip tutuklatmış ve ateşe atmak sureti ile cezalandırma kararı verilmişti. Hz. İbrahimi bir mancınıkla ateşe atmak üzereyken meleklerin en büyüğü Cebrail (as) büyük bir şiddetle inmiş ve Hz. İbrahim’e hitaben “Ey İbrahim! Ne yapmamı istiyorsun” demişti. Hz. İbrahim “Senden bir şey istemiyorum. Bana ancak Rabbim yardım eder” şeklinde bir ifade ile Allah’tan başka kimseden bir şey istememişti. Tevhit öğretmeni Hz. İbrahim’den beklenen tavır da buydu.

Bu durumda Hz. İbrahim’e; "yahu bu eyleme ne gerek vardı?Sen tek başına bir adamsın, kimin kimsenyok, bir gücün de yok. Ne diye devrin süper gücüne karşı geliyorsun? Bu yaptığın yanlıştır ve bu cezayı hak ettin.” denebilir mi?

Hz. İbrahim Rabbine iman etmiş ve ona güvenmiştir. Onun için hiçbir güç, Allah’ın gücünün üstünde olamazdı ve yardımı da bir tek Rabbinden istemişti. Bu sebeple Allah da onun atıldığı ateşe “ey ateş, İbrahim üzerine serin ve selametli ol” diye emretmiş; ateş çukuru gül bahçesine dönmüştü.

7 Ekim günü Gazze’li bir avuç Müslüman/Mücahit "Aksa Tufanı" adıyla; Demir Kubbesi” ile kendilerini dünyanın sahibi ilan eden ve tüm insanlığı kendilerine köle addeden, adeta ilahlık davasında bulunanSiyonist çeteye karşı eylem yapmış ve Kassam Tugayları mücahitleri başarılı bir zafer elde etmişlerdi.

Bazı İsrail sevicileri, satılık kafalar ve korkak Müslümanlar da “Kassam Tugayları ne diye bu eylemi yaptı? Şimdi zamanı mıydı? Güçlü İsrail ordusuna karşı bir avuç insan roketlerle baş edebilir mi? Şimdi İsrail ordusu onları yok edecek” diyerek adeta İsrail’in yaptığı bu zulme fetva buluyorlar. Görmüyorlar mı İsrail’in putu hükmünde olan demir kubbe al aşağı edildi? Görmüyorlar mı bir avuç Gazze’li Mücahid -ki dünya ile bağı koparılmış, dört bir yandan muhasara altına alınmış olduğu halde- bu büyük ve adeta Hz. İbrahim’in put kırışı hükmünde olan bu eylemi (Aksa Tufanı) gerçekleştirmişler. Tüm dünya zalimlerinin putlarını paramparça etmişler. Görmüyor musunuz sizi devekuşu kafalı korkak satılmışlar?

Vallahi! ben diyorum ve umuyorum ki, Allah (cc) nasıl Hz. İbrahim’e yardım etmişse, İslam'ın izzetini koruyan Gazzeli bu bir avuçmücahide de yardım edecektir. Ve sadece kınama ile yetinen ve seyretmekte olanları da rezili rüsva edecektir.

Vesselam

Zeynul Abidin Gülsever